Art 46 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale | Lege 18/1991

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale -
Art. 46.
- Jurisprudență, Doctrină (2)

(1) Foștii composesori sau, după caz, moștenitorii acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor prevăzute la art. 45, pe baza actelor care le atestă această calitate și în limitele suprafețelor prevăzute în acele acte. Jurisprudență

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și în cazul terenurilor exploatate în devălmășie de către foștii moșneni sau răzeși, în cadrul obștilor nedivizate.

(3) Dispozițiile art. 45 alin. (2) rămân aplicabile.

(4) În cazurile în care terenurile care au aparținut composesoratelor și obștilor sunt situate pe raza teritorială a mai multor localități, cererea se face la fiecare dintre ele, pentru suprafața situată pe raza acestora.

(5) Persoanele prevăzute la alin. (1) vor formula cererile în termenul, cu procedura și în condițiile prevăzute la art. 9 alin. (3) - (9).

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, evocă și ea, prin art. 46, cazurile de proprietate devălmașă ale foștilor moșneni și răzeși, din cadrul obștilor nedivizate, cărora li se reconstituie dreptul de proprietate asupra unor terenuri, fără a le reglementa însă și regimul juridic. O referire la această proprietate comună devălmașă fac și prevederile art. 26 alin. (21) din Legea nr. 1/2000, care dispun că „în cazul în care forma asociativă a fost în devălmășie, fără specificarea cotei-părți pentru fiecare asociat deposedat, suprafața ce se restituie se stabilește în cote-părți egale”. Rezultă că, în temeiul textului de lege citat, proprietatea devălmașă a membrilor formei asociative a fost transformată în proprietate comună de cote-părți774. 
    774 Ceea ce nu l-a determinat pe legiuitor să fie consecvent, așa că prin art. 28 alin. (6) din Legea nr. 1/2000 le interzice membrilor formelor asociative aflați în devălmășie (!?) (...) să-și înstrăineze „cotele-părți” (!?) unor persoane din afara acestora.
[ Mai mult... ]
 

Drept civil. Drepturile reale principale, ediția 5
    88. Preliminarii. În perioada 1947-1989 regimul juridic al terenurilor proprietate privată s-a caracterizat printr-o restricționare progresivă a dreptului de dispoziție, culminând cu interdicția înstrăinării terenurilor prin acte între vii, interdicție instituită prin Legea nr. 58/1974 privind sistematizarea teritoriului și a localităților urbane și rurale423. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 18/1991:
Art 36 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 37 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 38 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 39 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 40 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 41 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 42 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 43 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 44 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 45 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 46 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 47 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 48 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 49 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 50 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 51 Dispoziții procedurale
Art 52 Dispoziții procedurale
Art 53 Dispoziții procedurale
Art 54 Dispoziții procedurale
Art 55 Dispoziții procedurale
Art 56 Dispoziții procedurale
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Drept civil. Drepturile reale principale, ediția 5
;
se încarcă...