Art 42 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale | Lege 18/1991

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale -
Art. 42.
- Jurisprudență

(1) În localitățile cu deficit de teren, în care terenurile foștilor proprietari se află în proprietatea statului și aceștia nu optează pentru acțiuni în condițiile art. 37 și nu li se pot atribui lor sau moștenitorilor suprafața minimă prevăzută de prezenta lege, comisiile județene vor hotărî atribuirea unei suprafețe de 5.000 m2 de familie, în echivalent arabil, la cerere, din terenurile proprietatea statului. Doctrină (1)

(2) Pentru diferența de teren până la care sunt îndreptățiți foștii proprietari sau moștenitorii lor, potrivit prezentei legi, se aplică corespunzător prevederile art. 37. Doctrină (1)

(3) Nu pot fi atribuite suprafețele de teren pe care s-au efectuat investiții, altele decât îmbunătățiri funciare. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(4) Plantațiile de vii sau pomi pot fi afectate în astfel de cazuri numai în situația în care nu există terenuri din altă categorie de folosință, pentru a fi atribuite în proprietate. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Potrivit art. 42 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, în localitățile cu deficit de teren, în care terenurile foștilor proprietari se află în proprietatea statului și aceștia nu optează pentru acțiuni în condițiile art. 37, comisiile județene pentru aplicarea Legii [ Mai mult... ] 

.....
    Reconstituirea dreptului de proprietate se face la cerere, ea trebuind formulată în termen de 45 zile [art. 42 alin. (2) raportat la art. 10 din Legea nr. 18/1991]. În ceea ce privește foștii cetățeni români, care au redobândit cetățenia română după adoptarea Legii nr. 18/1991, apreciem că este necesar și suficient ca aceștia să fi formulat cererea de reconstituire în termenul prevăzut de lege, chiar dacă la data formulării acestor cereri nu au redobândit cetățenia română. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 18/1991:
Art 32 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 33 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 34 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 35 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 36 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 37 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 38 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 39 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 40 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 41 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 42 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 43 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 44 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 45 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 46 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 47 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 48 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 49 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 50 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 51 Dispoziții procedurale
Art 52 Dispoziții procedurale
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...