Art 4 Dispoziții generale | Lege 18/1991

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Art. 4.
- Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Terenurile pot face obiectul dreptului de proprietate privată sau al altor drepturi reale, având ca titulari persoane fizice sau juridice, ori pot aparține domeniului public sau domeniului privat. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(2) Domeniul public poate fi de interes național, caz în care proprietatea asupra sa, în regim de drept public, aparține statului, sau de interes local, caz în care proprietatea, de asemenea, în regim de drept public, aparține comunelor, orașelor, municipiilor sau județelor. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Administrarea domeniului de interes public național se face de către organele prevăzute de lege, iar administrarea domeniului public de interes local se face de către primării sau, după caz, de către prefecturi. Doctrină (1)

(4) Terenurile din domeniul public sunt cele afectate unei utilități publice. Jurisprudență, Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Prevederile art. 136 alin. (1) din Constituție, mai sus citate, se referă la proprietatea publică, pe când dispozițiile Legii fondului funciar nr. 18/1991 (art. 4), primul act normativ adoptat după revoluția din decembrie 1989 care areintrodus în peisajul juridic românesc distincția dintre proprietatea privată și proprietatea publică, utilizează termenii de domeniu public246 și domeniu privat. Aceste diferențe terminologice au dat naștere unei controverse în literatura juridică. 
    246 Pentru o prezentare a evoluției doctrinei cu privire la noțiunea de domeniu public, a se vedea A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ,vol. II, ed. a 4-a, Ed. All Beck, București, 2005, p. 123-150; L. Giurgiu, Considerații în legătură cu domeniul public, în Dreptul nr. 8/1995, p. 34-36.
[ Mai mult... ]
 

.....
    89. Proceduri de stabilire a dreptului de proprietate. Legea nr. 18/1991 utilizează două proceduri de stabilire a dreptului de proprietate asupra terenurilor: reconstituirea dreptului de proprietate și constituirea acestui drept. 
    Reconstituirea acestui drept de proprietate este utilizată în acele cazuri în care persoana îndreptățită a avut teren în proprietate și a pierdut această proprietate în condițiile avute în vedere de lege. Se urmărește pe această cale, pe cât posibil, retrocedarea proprietății respective, în limitele prevăzute de lege, chiar dacă nu în toate cazurile aceasta se realizează pe vechiul amplasament. [ Mai mult... ] 
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Potrivit art. 4 alin. (1) din lege, „terenurile pot face obiectul dreptului de proprietate privată sau al altor drepturi reale, având ca titulari persoane fizice sau juridice, sau pot aparține domeniului public sau privat. Domeniul public poate fi de interes național, caz în care proprietatea asupra sa aparține statului, sau de interes local, caz în care proprietatea, de asemenea în regim de drept public, aparține comunelor, orașelor, municipiilor sau județelor”. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    89. Proceduri de stabilire a dreptului de proprietate. Legea nr. 18/1991 utilizează două proceduri de stabilire a dreptului de proprietate asupra terenurilor: reconstituirea dreptului de proprietate și constituirea acestui drept. 
    Reconstituirea acestui drept de proprietate este utilizată în acele cazuri în care persoana îndreptățită a avut teren în proprietate și a pierdut această proprietate în condițiile avute în vedere de lege. Se urmărește pe această cale, pe cât posibil, retrocedarea proprietății respective, în limitele prevăzute de lege, chiar dacă nu în toate cazurile aceasta se realizează pe vechiul amplasament. [ Mai mult... ] 

.....
    62. Subiectele dreptului de proprietate publică. Potrivit art. 136 alin. (2) din Constituție, subiecte ale dreptului de proprietate publică sunt statul și unitățile administrativ-teritoriale. În același sens dispun Legea fondului funciar nr. 18/1991, prin art. 4 alin. (2); Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, prin art. 1283; Legea nr. 215/2001 – Legea administrației publice locale, prin art. 120 alin. (1); Noul Cod civil, prin art. 858 alin. (1). 
    283 Acest articol a fost abrogat prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Lege 18/1991:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 9 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 10 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 11 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 12 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 13 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 14 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Reviste:
Aspecte argumentative și legislative privind domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale
Aspecte esențiale privind regimul juridic al bunurilor imobile din domeniul privat
Unele repere privind proprietatea publică
Aspecte privitoare la regimul constituțional și legal al acțiunilor în contencios administrativ exercitate în cazul ordonanțelor sau dispozițiilor din ordonanțe constatate ca fiind neconstituționale
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...