Art 36 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale | Lege 18/1991

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale -
Art. 36.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2), Modele (2), Proceduri (2)

(1) Terenurile aflate în proprietatea statului, situate în intravilanul localităților și care sunt în administrarea primăriilor, la data prezentei legi, trec în proprietatea comunelor, orașelor sau a municipiilor, urmând regimul juridic al terenurilor prevăzute la art. 26. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(2) Terenurile proprietate de stat, situate în intravilanul localităților, atribuite, potrivit legii, în folosință veșnică sau în folosință pe durata existenței construcției, în vederea construirii de locuințe proprietate personală sau cu ocazia cumpărării de la stat a unor asemenea locuințe, trec, la cererea proprietarilor actuali ai locuințelor, în proprietatea acestora, integral sau, după caz, proporțional cu cota deținută din construcție. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2), Proceduri (1)

(3) Terenurile atribuite în folosință pe durata existenței construcțiilor dobânditorilor acestora, ca efect al preluării terenurilor aferente construcțiilor, în condițiile dispozițiilor art. 30 din Legea nr. 58/1974 cu privire la sistematizarea teritoriului și localităților urbane și rurale, trec în proprietatea actualilor titulari ai dreptului de folosință a terenului, proprietari ai locuințelor. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2), Proceduri (1)

(4) Dispozițiile art. 23 rămân aplicabile. Jurisprudență, Doctrină (1)

(5) Terenurile fără construcții, neafectate de lucrări de investiții aprobate, potrivit legii, din intravilanul localităților, aflate în administrarea consiliilor locale, considerate proprietate de stat prin aplicarea dispozițiilor Decretului nr. 712/1966 și a altor acte normative speciale, se restituie foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora, după caz, la cerere. Respingeri de neconstituționalitate (5), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(6) Atribuirea în proprietate a terenurilor prevăzute de alin. (2) - (5) se va face, prin ordinul prefectului, la propunerea primăriilor, făcută pe baza verificării situației juridice a terenurilor. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
    Judecătoria sectorului 5 București, prin încheierea pronunțată la 4 februarie 2010385, a respins ca inadmisibilă cererea de sesizare aCurții de Justiție, „întrucât interpretarea dată de art. 36 din Legea nr. 18/1991 raportat la art. 17 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene contravine legii comunitare”. 
    385 Jud. sectorului 5 București, Secția a II-a civilă, dosar nr. 7825/302/2009, încheierea din 4 februarie 2010, nepublicată.
[ Mai mult... ]
 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Reconstituirea dreptului de proprietate se face la cerere, prin ordin al prefectului, la propunerea primăriilor, emisă pe baza verificării situației juridice aterenurilor. Pentru formularea cererilor legiuitorul nu aprevăzut inițial niciun termen446. Ulterior, prin Legea nr. 545/2001, art. 36 din Legea nr. 18/1991 i-a fost adăugat alin. (51), prin care s-a stabilit că pot fi formulate cereri de reconstituire adreptului de proprietate până la data de 1 noiembrie 2001. 
    446 C.S.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 831/1994, în Dreptul nr. 7/1995.
[ Mai mult... ]
 

.....
    99.1.Cazul reglementat de art. 36 alin. (1). Potrivit art. 36 alin. (1) din Legea [ Mai mult... ] 
Drept civil. Drepturile reale principale, ediția 5
    96. Preliminarii. Capitolul III al Legii nr. 18/1991 conține, în principal, dispoziții referitoare la reconstituirea și constituirea dreptului de proprietate asupra unora din terenurile intrate în proprietatea statului după anul 1945. 
    Conform art. 35 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, terenurile proprietatea statului sunt acele suprafețe intrate în patrimoniul său în conformitate cu prevederile legale existente până la data de 1 ianuarie 1990 și înregistrate ca atare în sistemul de evidență al cadastrului funciar general și în amenajamentele silvice. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    99.1.Cazul reglementat de art. 36 alin. (1). Potrivit art. 36 alin. (1) din Legea [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 18/1991:
Art 26 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 27 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 28 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 29 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 30 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 31 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 32 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 33 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 34 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 35 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 36 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 37 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 38 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 39 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 40 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 41 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 42 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 43 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 44 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 45 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 46 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Reviste:
15. Obligarea la atribuirea terenului aferent. Vocația la atribuire - obligație scriptae in rem. Noțiunea de teren aferent în procedura prevăzută de art. 36 din Legea nr. 18/1991
Teren preluat de stat în baza art. 30 din Legea nr. 58/1974. Cerere de restituire formulată de cumpărătorul construcției, în baza Legii nr. 10/2001/Land taken over by the state on the basis of art. 30 of Law no. 58/1974. Request for refund submitted by the buyer of the construction, under the Law no. 10/2001
Aspecte esențiale privind regimul juridic al bunurilor imobile din domeniul privat
Teren aferent unei construcții. Includerea în domeniul public. Interes public. Utilitate publică
Acțiune în revendicare. Coparticipare procesuală pasivă facultativă. Invocarea aceluiași titlu de proprietate față de toate părțile chemate în judecată. Unicitatea cauzei juridice. Extinderea efectelor hotărârii judecătorești favorabile și asupra pârâților care nu au exercitat calea de atac a apelului
Acțiune întemeiată pe Legea nr. 10/2001. Notificare formulată după intrarea în vigoare a Legii nr. 247/2005. Consecințe/Action based on Law no. 10/2001. Notification submitted after the entry into force of Law no. 247/2005. Consequences
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Drept civil. Drepturile reale principale, ediția 5
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
Modele:
DARE ÎN PLATĂ
CONTRACT DE DARE ÎN PLATĂ
Proceduri:
Procedură privind obținerea titlului de proprietate pentru terenul aferent locuinței conform Legii nr. 18/1991, republicată
Procedură privind vânzarea-cumpărarea imobilelor
Cerere pentru atribuire teren conform art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată, Ordinul Prefectului și comunicările - pentru case - Primaria Municipiului Constanta, Județ CONSTANTA
;
se încarcă...