Art 32 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor | Lege 18/1991

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor -
Art. 32.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Terenul atribuit conform art. 19 alin. (1), art. 21 și art. 43 nu poate fi înstrăinat prin acte între vii timp de 10 ani, socotiți de la începutul anului următor celui în care s-a făcut înscrierea proprietății, sub sancțiunea nulității absolute a actului de înstrăinare. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Constatarea nulității poate fi cerută în justiție de către primărie, prefectură, procuror, precum și de către oricare persoană interesată. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Conform art. 32 din Legea nr. 18/1991467, terenurile astfel atribuite nu pot fi înstrăinate timp de 10 ani, socotiți de la începutul anului următor celui în care s-a făcut înscrierea proprietății, sub sancțiunea nulității absolute aactului de înstrăinare. 
    467 Art. 32 din Legea nr. 18/1991 a fost abrogat prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil.
[ Mai mult... ]
 

Comentariile Codului civil - Donația (art. 1011-1033)
    [2] Republicată în M. Of. nr. 1 din 5 ianuarie 1998. 
    [3] Republicată în M. Of. nr. 393 din 31 decembrie 1997. 
    [4] M. Of. nr. 611 din 14 februarie 1999. 

    Frecvent întâlnite însă în materia donației sunt clauzele contractuale de inalienabilitate temporară a bunului donat, care însă pentru a fi valabile trebuie, de lege lata, să fie justificate printr-un interes serios și legitim, să vizeze o durată de timp limitată la maximum 49 de ani și să aibă un caracter accesoriu actului principal. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, ediția 5
    88. Preliminarii. În perioada 1947-1989 regimul juridic al terenurilor proprietate privată s-a caracterizat printr-o restricționare progresivă a dreptului de dispoziție, culminând cu interdicția înstrăinării terenurilor prin acte între vii, interdicție instituită prin Legea nr. 58/1974 privind sistematizarea teritoriului și a localităților urbane și rurale423. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Conform art. 32 din Legea nr. 18/1991467, terenurile astfel atribuite nu pot fi înstrăinate timp de 10 ani, socotiți de la începutul anului următor celui în care s-a făcut înscrierea proprietății, sub sancțiunea nulității absolute aactului de înstrăinare. 
    467 Art. 32 din Legea nr. 18/1991 a fost abrogat prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Lege 18/1991:
Art 22 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 23 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 24 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 25 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 26 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 27 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 28 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 29 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 30 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 31 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 32 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 33 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 34 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 35 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 36 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 37 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 38 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 39 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 40 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 41 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 42 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Reviste:
Conversiunea actului juridic civil. Probleme teoretice și practice (I)
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Comentariile Codului civil - Donația (art. 1011-1033)
Drept civil. Drepturile reale principale, ediția 5
;
se încarcă...