Art 25 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor | Lege 18/1991

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor -
Art. 25.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) În cazul în care cooperativa agricolă de producție a atribuit loturi în folosință unor cooperatori, în grădinile din intravilan ale foștilor proprietari, asemenea terenuri revin, de drept, în proprietatea deținătorilor inițiali sau a moștenitorilor acestora. Jurisprudență, Doctrină (2)

(2) Persoanele care au primit terenuri în condițiile alin. (1) și pe care au efectuat investiții au dreptul la o despăgubire egală cu contravaloarea acestora, dacă nu pot fi ridicate.

(3) Prin investiții, în sensul alin. (2), se înțelege lucrările destinate exploatării agricole a terenului. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
    Din economia acestor reglementări rezultă că ele au în vedere terenurile avute în proprietate la data intrării în cooperativa agricolă de producție, iar nu și terenurile atribuite, în condițiile art. 25 din Lege, pentru construcția de locuințe și anexe gospodărești și nici cele atribuite ca loturi în folosință, pentru care sunt incidente dispozițiile art. 25 din aceeași lege. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Soluția se impune deoarece, la data adoptării Legii nr. 18/1991, constructorul locuinței nu putea deține suprafața care depășește 1.000 mp decât cu titlu de lot în folosință atribuit de cooperativa agricolă de producție or, potrivit art. 25 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, asemenea terenuri revin, de drept, în proprietatea deținătorilor inițiali sau amoștenitorilor acestora. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, ediția 5
    89.Proceduri de stabilire adreptului de proprietate. Legea nr. 18/1991 utilizează două proceduri de stabilire adreptului de proprietate asupra terenurilor: reconstituirea dreptului de proprietate și constituirea acestui drept. 
    Reconstituirea acestui drept de proprietate este utilizată în acele cazuri în care persoana îndreptățită a avut teren în proprietate și a pierdut această proprietate în condițiile avute în vedere de lege. Se urmărește pe această cale, pe cât posibil, retrocedarea proprietății respective, în limitele prevăzute de lege, chiar dacă nu în toate cazurile aceasta se realizează pe vechiul amplasament. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 18/1991:
Art 15 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 16 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 17 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 18 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 19 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 20 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 21 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 22 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 23 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 24 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 25 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 26 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 27 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 28 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 29 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 30 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 31 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 32 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 33 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 34 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 35 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Reviste:
Revenirea de drept a proprietății asupra terenurilor intravilane în beneficiul foștilor proprietari. Considerații privind interpretarea art. 25 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată
Doctrină:
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Drept civil. Drepturile reale principale, ediția 5
;
se încarcă...