Art 21 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor | Lege 18/1991

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor -
Art. 21.
- Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(1) În localitățile cu excedent de suprafață agricolă, cu deficit de forță de muncă în agricultură, din terenurile prevăzute la art. 18 se poate atribui în proprietate teren până la 10 ha în echivalent arabil tuturor familiilor care solicită în scris și se obligă să lucreze această suprafață. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Familiile fără pământ sau cu pământ puțin din alte localități, care solicită în scris, pot primi în proprietate până la 10 ha teren în echivalent arabil, cu obligația de a-și stabili domiciliul în comună, oraș sau municipiu, după caz, și de a cultiva pământul primit, renunțând la proprietatea avută în localitatea lor, din extravilan. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Neconstituționalitate în Legea fondului funciar? - Mădălina Moceanu
(....) CCR a reținut că dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenului în temeiul acestui text de lege nu presupune plata contravalorii în bani a acestuia, dar implică o contraprestație de alt tip, constând în îndeplinirea obligațiilor precizate în cuprinsul prevederilor de lege care consacră acest mod de constituire a dreptului de proprietate privată. Rațiunea impunerii obligației de stabilire a domiciliului în localitatea pe teritoriul căreia se găsește terenul care a fost atribuit constă în intenția pragmatică a legiuitorului de a se asigura că sunt create premisele pentru îndeplinirea concretă și efectivă a celeilalte obligații fixate prin textul de lege criticat, aceea de a cultiva pământul primit. Prin stabilirea domiciliului în relativa apropiere a terenului în discuție, respectiv pe raza aceleiași unități administrativ-teritoriale, crește gradul de certitudine cu privire la faptul că pământul nu va fi lăsat neproductiv, ceea ce reprezintă o exigență nu doar de interes individual, ci și general.
(....) CCR a constatat că reglementarea criticată din Legea fondului funciar nr. 18/1991 instituie condiția stabilirii domiciliului în anumite localități exclusiv în considerarea atribuirii, la cerere, a unor terenuri în proprietate; ca atare, asumarea unei asemenea obligații depinde exclusiv de voința și de interesul persoanei în cauză.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Referitor la beneficiarii constituirii dreptului de proprietate în temeiul art. 19 și 21, art. 49 dispune că aceștia sunt obligați să respecte întocmai condițiile prevăzute de lege în legătură cu stabilirea domiciliului și întemeierea de noi gospodării. Nerespectarea acestor condiții atrage pierderea dreptului de proprietate asupra terenului și aconstrucțiilor de orice fel realizate pe acesta, care vor trece în proprietatea privată acomunei, orașului sau municipiului în acărui rază teritorială este situat terenul, măsuri care se dispun prin ordin al prefectului. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, ediția 5
    89.Proceduri de stabilire adreptului de proprietate. Legea nr. 18/1991 utilizează două proceduri de stabilire adreptului de proprietate asupra terenurilor: reconstituirea dreptului de proprietate și constituirea acestui drept. 
    Reconstituirea acestui drept de proprietate este utilizată în acele cazuri în care persoana îndreptățită a avut teren în proprietate și a pierdut această proprietate în condițiile avute în vedere de lege. Se urmărește pe această cale, pe cât posibil, retrocedarea proprietății respective, în limitele prevăzute de lege, chiar dacă nu în toate cazurile aceasta se realizează pe vechiul amplasament. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Referitor la beneficiarii constituirii dreptului de proprietate în temeiul art. 19 și 21, art. 49 dispune că aceștia sunt obligați să respecte întocmai condițiile prevăzute de lege în legătură cu stabilirea domiciliului și întemeierea de noi gospodării. Nerespectarea acestor condiții atrage pierderea dreptului de proprietate asupra terenului și aconstrucțiilor de orice fel realizate pe acesta, care vor trece în proprietatea privată acomunei, orașului sau municipiului în acărui rază teritorială este situat terenul, măsuri care se dispun prin ordin al prefectului. [ Mai mult... ] 

.....
    94.4.Cazul reglementat de art. 21 alin. (1). Art. 21 alin. (1) dispune că în localitățile cu excedent de suprafață agricolă, cu deficit de forță de muncă în agricultură, din terenurile rămase la dispoziția comisiei se pot atribui în proprietate privată 10 ha de teren în echivalent arabil tuturor familiilor care solicită în scris și se obligă să lucreze această suprafață. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 18/1991:
Art 11 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 12 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 13 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 14 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 15 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 16 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 17 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 18 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 19 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 20 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 21 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 22 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 23 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 24 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 25 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 26 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 27 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 28 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 29 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 30 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 31 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Reviste:
Neconstituționalitate în Legea fondului funciar?
Decizia nr. 32 din 15 mai 2017
21. Decizia nr. 39 din 7 noiembrie 2016 în dosarul nr. 2598/1/2016
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2017
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Drept civil. Drepturile reale principale, ediția 5
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 39/2016 privind examinarea sesizărilor conexate formulate de Tribunalul Constanța - Secția I civilă în dosarele nr. 14.150/212/2015 și nr. 11.092/212/2015 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare și aplicare a dispozițiilor art. 21 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitor la condiția de stabilire a domiciliului în localitatea în care se atribuie terenul
;
se încarcă...