Art 19 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor | Lege 18/1991

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor -
Art. 19.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Membrilor cooperatori activi care nu au adus teren în cooperativa agricolă de producție sau au adus teren mai puțin de 5.000 m2, precum și celor care, neavând calitatea de cooperatori, au lucrat în orice mod, ca angajați în ultimii 3 ani în cooperativă sau în asociații cooperatiste, li se pot atribui în proprietate loturi din terenurile prevăzute la art. 18, dacă sunt stabiliți sau urmează să se stabilească în localitate și nu dețin teren în proprietate în alte localități. Suprafața atribuită în proprietate se va determina ținând seama de suprafața terenurilor, numărul solicitanților și de suprafața atribuită celor care au adus pământ în cooperativa agricolă de producție. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și persoanelor care au fost deportate și nu beneficiază de dispozițiile art. 14-16.

(3) Se pot atribui, la cerere, în folosință agricolă, până la 5.000 m2 în echivalent arabil, de familie, personalului de specialitate din serviciile publice comunale, în perioada cât lucrează în localitate, dacă nu are teren în proprietate în această localitate, el sau membrii familiei din care face parte. Dreptul de proprietate asupra acestor terenuri aparține comunei, orașului sau municipiului, după caz. Jurisprudență, Doctrină (1)

(4) Atribuirea în folosință nu se poate face în cazurile în care în localitatea respectivă s-au operat reducerile prevăzute la art. 14 alin. (3). Doctrină (1)

(5) La plecarea din localitate persoanele menționate la alin. (3) au dreptul la despăgubiri pentru investițiile făcute, cu consimțământul prealabil al proprietarului și dacă sunt utile pe suprafața atribuită. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    94.3.Cazurile reglementate de art. 19.Conform art. 19 din Legea nr. 18/1991, membrilor cooperativei activi care nu au adus teren în cooperativa agricolă de producție sau au adus teren mai puțin de 5.000 mp, precum și celor care, neavând calitatea de cooperatori, au lucrat în orice mod, ca angajați în ultimii trei ani în cooperativă sau în asociații cooperatiste, li se pot atribui în proprietate loturi din terenurile rămase la dispoziția comisiei, dacă sunt stabiliți sau urmează să se stabilească în localitate și nu dețin teren în proprietate în alte localități. Suprafața atribuită în proprietate se va determina ținând seama de suprafața terenurilor, numărul solicitanților și de suprafața atribuită celor care au adus pământ în CAP. [ Mai mult... ] 

.....
    111.2.1.Deoarece afost instituită printr-o lege specială, apreciem că s-a menținut interdicția înstrăinării terenurilor care au făcut obiectul constituirii dreptului de proprietate în condițiile art. 19 alin. (1), art. 21 și art. 43 din Legea nr. 18/1991, republicată506. Conform art. 32 din aceeași lege, aceste terenuri nu pot fi înstrăinate prin acte între vii timp de 10 ani, socotiți de la începutul anului următor celui în care s-a făcut înscrierea proprietății, sub sancțiunea nulității absolute aactului de înstrăinare, acțiunea în nulitate putând fi formulată de către primărie, prefectură, procuror, precum și de către orice persoană interesată. 
    506 În același sens, a se vedea L. Pop, L.M. Harosa, op. cit.,p. 152-154.
[ Mai mult... ]
 
Drept civil. Drepturile reale principale, ediția 5
    89.Proceduri de stabilire adreptului de proprietate. Legea nr. 18/1991 utilizează două proceduri de stabilire adreptului de proprietate asupra terenurilor: reconstituirea dreptului de proprietate și constituirea acestui drept. 
    Reconstituirea acestui drept de proprietate este utilizată în acele cazuri în care persoana îndreptățită a avut teren în proprietate și a pierdut această proprietate în condițiile avute în vedere de lege. Se urmărește pe această cale, pe cât posibil, retrocedarea proprietății respective, în limitele prevăzute de lege, chiar dacă nu în toate cazurile aceasta se realizează pe vechiul amplasament. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    111.2.1.Deoarece afost instituită printr-o lege specială, apreciem că s-a menținut interdicția înstrăinării terenurilor care au făcut obiectul constituirii dreptului de proprietate în condițiile art. 19 alin. (1), art. 21 și art. 43 din Legea nr. 18/1991, republicată506. Conform art. 32 din aceeași lege, aceste terenuri nu pot fi înstrăinate prin acte între vii timp de 10 ani, socotiți de la începutul anului următor celui în care s-a făcut înscrierea proprietății, sub sancțiunea nulității absolute aactului de înstrăinare, acțiunea în nulitate putând fi formulată de către primărie, prefectură, procuror, precum și de către orice persoană interesată. 
    506 În același sens, a se vedea L. Pop, L.M. Harosa, op. cit.,p. 152-154.
[ Mai mult... ]
 

.....
    245.1.Noțiune. Potrivit art. 19 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, „Se pot atribui, la cerere, în folosință agricolă, până la 5.000 m2 în echivalent arabil, de familie, personalului de specialitate din serviciile publice comunale, în perioada cât lucrează în localitate, dacă nu are teren în proprietate în această localitate, el sau membrii familiei din care face parte. Dreptul de proprietate asupra acestor terenuri aparține comunei, orașului sau municipiului, după caz”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 18/1991:
Art 9 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 10 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 11 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 12 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 13 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 14 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 15 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 16 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 17 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 18 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 19 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 20 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 21 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 22 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 23 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 24 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 25 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 26 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 27 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 28 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 29 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Reviste:
5. Constatare intervenire vânzare-cumpărare. Calitatea de bun comun a terenului pentru care s-a constituit dreptul de proprietate în temeiul Legii nr. 18/1991 și care face obiectul promisiunii de vânzare
Decizia nr. 32 din 15 mai 2017
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Drept civil. Drepturile reale principale, ediția 5
;
se încarcă...