Art 17 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor | Lege 18/1991

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor -
Art. 17.
- Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) În localitățile cu cetățeni români, aparținând minorității germane sau în care locuiesc persoane care au fost deportate sau strămutate, deposedate de terenuri prin acte normative intervenite după anul 1944, se vor atribui în proprietate, la cerere, cu prioritate acestora sau moștenitorilor, suprafețe de teren din rezerva aflată la dispoziția comisiilor sau se va proceda conform art. 37. Doctrină (1)

(2) La atribuire, se va avea în vedere suprafața de teren pe care aceștia au avut-o în proprietate, fără a se depăși 10 ha de familie, în echivalent arabil.

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Art. 30 alin. (1) din Legea nr. 58/1974 ainterzis înstrăinarea sau dobândirea prin acte juridice aterenurilor cuprinse în perimetrul localităților urbane și rurale456. Prin alin. (2) al art. 30 din Legea nr. 18/1991 s-a dispus că, în caz de înstrăinare aconstrucțiilor, terenul aferent acestor construcții trece în proprietatea statului, cu plata unor despăgubiri, iar conform alin. (3), dobânditorul construcției primea din partea statului în folosință terenul necesar în limitele prevăzute de art. 8 și 17 din aceeași lege, respectiv 100 mp în mediul urban și 200-250 mp în mediul rural. 
    456 Pentru prezentarea acestei interdicții, a se vedea E. Chelaru, Circulația juridică a terenurilor, op. cit., p. 23-31.
[ Mai mult... ]
 

.....
    alin. (1)]; cetățenii români de naționalitate germană și alte persoane deportate sau strămutate din motive politice, care au fost deposedate de terenuri prin acte normative intervenite după 1944, precum și moștenitorii acestora [art. 17 alin. (1)]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 18/1991:
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 9 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 10 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 11 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 12 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 13 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 14 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 15 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 16 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 17 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 18 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 19 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 20 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 21 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 22 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 23 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 24 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 25 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 26 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 27 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...