Art 15 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor | Lege 18/1991

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor -
Art. 15.
- Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Membrii cooperatori care, după caz, au părăsit cooperativa agricolă de producție, nu au muncit în cooperativă sau nu locuiesc în localitatea respectivă, precum și moștenitorii acestora pot primi terenurile din extravilan aduse sau preluate în orice mod în patrimoniul cooperativei. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) Dispozițiile alineatului precedent se aplică și persoanelor ale căror terenuri au trecut, cu sau fără titlu, în patrimoniul cooperativei agricole de producție fără ca ele să fi dobândit calitatea de cooperatori, precum și, după caz, moștenitorilor acestora. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) De prevederile alin. (2) beneficiază și persoanele deținătoare ale titlurilor de Cavaler al Ordinului "Mihai Viteazul", "Mihai Viteazul cu Spadă" și moștenitorii lor, care au optat și cărora li s-a atribuit, la data împroprietăririi, teren arabil, cu excepția celor care l-au înstrăinat. Doctrină (1)

(4) Dispozițiile art. 14 alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător.

(5) Se vor atribui, la cerere, persoanelor care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă și moștenitorilor celor care au decedat - ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluției din decembrie 1989 - în proprietate, terenuri în suprafață de 10.000 m2 în echivalent arabil. Pentru terenurile atribuite, acești beneficiari nu datorează taxe sau impozite. Jurisprudență, Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, ediția 5
    89.Proceduri de stabilire adreptului de proprietate. Legea nr. 18/1991 utilizează două proceduri de stabilire adreptului de proprietate asupra terenurilor: reconstituirea dreptului de proprietate și constituirea acestui drept. 
    Reconstituirea acestui drept de proprietate este utilizată în acele cazuri în care persoana îndreptățită a avut teren în proprietate și a pierdut această proprietate în condițiile avute în vedere de lege. Se urmărește pe această cale, pe cât posibil, retrocedarea proprietății respective, în limitele prevăzute de lege, chiar dacă nu în toate cazurile aceasta se realizează pe vechiul amplasament. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Beneficiază de prevederile legale referitoare la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor și următoarele categorii de persoane: deținătorii titlurilor de Cavaler al Ordinului „Mihai Viteazul” și „Mihai Viteazul cu Spadă” și moștenitorii lor, care au optat și cărora li s-a atribuit, la data împroprietăririi, teren arabil, cu excepția celor care l-au înstrăinat [art. 15 alin. (3) din Legea nr. 18/1991]; foștii proprietari particulari ale căror terenuri agricole au fost comasate și preluate de cooperative, fără afi primit în schimb alte terenuri, precum și moștenitorii acestora, după caz [art. 16 [ Mai mult... ] 

.....
    94.2.Cazul reglementat de art. 15 alin. (5). Potrivit art. 15 alin. (5) din Legea nr. 18/1991, „se vor atribui, la cerere, persoanelor care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă și moștenitorilor celor care au decedat – ca urmare aparticipării la lupta pentru victoria Revoluției din decembrie 1989 – în proprietate, terenuri în suprafață de 10.000 mp în echivalent arabil”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 18/1991:
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 9 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 10 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 11 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 12 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 13 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 14 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 15 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 16 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 17 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 18 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 19 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 20 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 21 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 22 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 23 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 24 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 25 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Drept civil. Drepturile reale principale, ediția 5
;
se încarcă...