Art 12 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor | Lege 18/1991

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor -
Art. 12.
- Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (8), Practică judiciară (61), Doctrină (1), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

(1) În scopul stabilirii dreptului de proprietate prin reconstituirea sau constituirea acestuia, atribuirii efective a terenurilor celor îndreptățiți și eliberării titlurilor de proprietate, în fiecare comună, oraș sau municipiu, se constituie, prin ordinul prefectului*), o comisie condusă de primar. Practică judiciară (6), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

*) Potrivit art. 113 alin. (1) din Legea nr. 69/1991, republicată, prefectul emite ordine.

(2) Comisiile comunale, orășenești sau municipale vor funcționa sub îndrumarea unei comisii județene, numită prin ordinul prefectului și condusă de acesta. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

(3) Procedura de constituire și modul de funcționare a comisiilor, precum și modelul și modul de atribuire a noilor titluri de proprietate se vor stabili prin hotărâre a Guvernului*) în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi. Din comisii vor face parte cetățeni desemnați de obște din toate categoriile îndreptățite, specialiști și funcționari publici. În comunele constituite din mai multe sate, cetățenii vor fi desemnați proporțional cu ponderea numerică a locuitorilor din fiecare sat. Modificări (1), Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 131/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 19 ianuarie 1993.

Mergi la:
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 9 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 10 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 11 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 12 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 13 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 14 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 15 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 16 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 17 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 18 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 19 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 20 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 21 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 22 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...