Art 116 Dispoziții tranzitorii și finale | Lege 18/1991

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții tranzitorii și finale -
Art. 116.
- Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Comisiile comunale, orășenești și municipale, constituite potrivit prevederilor art. 12, vor efectua lucrările și operațiunile stabilite de lege, din competența lor, indiferent dacă se reconstituie sau se constituie dreptul de proprietate ori se restituie terenuri prin ordinul prefectului, înaintând aceste lucrări, după caz, comisiilor județene sau prefectului, în vederea eliberării titlurilor de proprietate, respectiv emiterii ordinului prefectului. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(2) Comisiile prevăzute la alin. (1) vor efectua operațiunile de punere în posesie, întocmind în acest scop procese-verbale pe care le vor înainta comisiilor județene. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) În cazurile prevăzute la art. 17, art. 30 alin. (2) și la art. 37, comisiile județene, la propunerea comisiilor comunale, orășenești și municipale, după caz, vor emite hotărâri pentru titularii îndreptățiți, în vederea stabilirii dreptului acestora la acțiuni.

(4) Hotărârea comisiei județene se va transmite persoanelor fizice interesate și societății comerciale în cauză, în termenul prevăzut la alin. (1). Modificări (1)

(5) Comisiile comunale, orășenești și municipale își încetează activitatea prin ordinul prefectului, iar comisiile județene și, respectiv, a municipiului București, prin hotărâre a Guvernului.

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    835 C. Turianu, Discuții în legătură cu forța juridică a adeverințelor de proprietate (II), în Dreptul 8/1993, p. 42-45; P. Perju, Discuții asupra unor probleme controversate de drept procesual civil și de drept civil, în Dreptul nr. 10-11/1995, p. 56; C.S.J., Secția civilă, decizia nr. 398/1994, în Dreptul nr. 12/1994, p. 66; C.S.J., Secțiile Unite, decizia nr. 1/1997.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Lege 18/1991:
Art 106 Sancțiuni
Art 107 Sancțiuni
Art 108 Sancțiuni
Art 109 Sancțiuni
Art 110 Sancțiuni
Art 111 Sancțiuni
Art 112 Sancțiuni
Art 113 Sancțiuni
Art 114 Sancțiuni
Art 115 Sancțiuni
Art 116 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 117 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 118 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 119 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 120 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 121 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 122 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 123 Dispoziții tranzitorii și finale
Art II "
Art III "
Art IV "
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...