Parlamentul României

Legea nr. 2/1991 privind cumulul de funcții

Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1 din 08 ianuarie 1991.

În vigoare de la 08 ianuarie 1991 până la 28 februarie 2003, fiind abrogat prin Codul Muncii 2003.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Jurisprudență

Orice persoană poate cumula mai multe funcții și are dreptul să primească salariul corespunzător pentru fiecare din funcțiile ocupate.

Prevederile alin. 1 nu se aplică în situațiile în care prin lege sînt prevăzute incompatibilități pentru cumulul unor funcții.

Art. 2. - Jurisprudență

Persoanele care cumulează mai multe funcții sînt obligate să-și aleagă o unitate unde vor avea funcția de bază, care îi achită și celelalte drepturi de personal. Jurisprudență

Unitatea prevăzută la alin. 1 plătește pentru salariatul respectiv contribuția de asigurări sociale și reține contribuția pentru pensia suplimentară, stabilite pe baza salariului luat în calcul pentru celelalte drepturi, și orice alte sume datorate potrivit legii. De asemenea, ține și completează carnetul de muncă al salariatului respectiv. Jurisprudență

Art. 3. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Pensionarii pentru limită de vîrstă, precum și pensionarii de invaliditate gradul III, pot fi angajați, în condițiile prezentei legi, cumulînd, pe perioada angajării, pensia cu salariul.

Persoanele pensionate pe baza prevederilor Decretului-lege nr. 60/1990 privind pensionarea cu reducere de vîrstă a unor salariați primesc, pe durata angajării, numai salariul corespunzător funcțiilor ocupate.

Organele centrale și locale ale administrației de stat, instituțiile și celelalte unități, precum și regiile autonome și societățile comerciale cu capital de stat, care au angajat persoane pensionate, au obligația să organizeze în fiecare an, dar nu mai înainte de 6 luni, în condițiile prevăzute de lege, concurs pentru ocuparea funcțiilor în care sînt angajate aceste persoane.

Art. 4. -

Art. 4 alin. (3) și art. 199 alin. (1) din Legea retribuirii după cantitatea și calitatea muncii nr. 57/1974, art. 6 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistența socială, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei legi, se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 28 decembrie 1990.
PREȘEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU

Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 28 decembrie 1990.
PREȘEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAȚILOR
MARȚIAN DAN

În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României,

promulgăm Legea privind cumulul de funcții și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

București, 7 ianuarie 1991.

Nr. 2.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...