Art 3 Dispoziții generale | Lege 1/1991

Acesta este un fragment din Legea nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Art. 3.
-

(1) Sunt asimilați șomerilor și beneficiază de ajutor de integrare profesională:

a) absolvenții instituțiilor de învățământ în vârstă de minimum 18 ani, care nu au surse de venit proprii la nivelul a cel puțin jumătate din salariul de bază minim brut pe țară și care, într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire, nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale;

b) absolvenții instituțiilor de învățământ în vârstă de cel puțin 16 ani, în cazuri justificate de lipsa susținătorilor legali sau de imposibilitatea dovedită a acestora de a presta obligația legală de întreținere datorată minorilor;

c) tinerii care înainte de efectuarea stagiului militar nu au fost încadrați cu contract de muncă și care într-o perioadă de 30 de zile de la data lăsării lor la vatră nu s-au putut angaja.

(2) Absolvenții școlilor speciale pentru handicapați, care nu au loc de muncă, vor fi luați în evidență imediat după absolvire și vor beneficia de plata ajutorului de integrare profesională de la data înscrierii în aceste evidențe.

Acesta este un fragment din Legea nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 1/1991:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 5 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 6 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 7 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 8 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 9 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 10 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 11 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 12 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 13 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
;
se încarcă...