Art 29 Dispoziții finale | Lege 1/1991

Acesta este un fragment din Legea nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții finale -
Art. 29.
-

(1) Sumele plătite fără temei legal, cu titlu de ajutor de șomaj, ajutor de integrare profesională sau alocație de sprijin, și celelalte drepturi bănești aferente se recuperează, potrivit legii, de la cei care le-au primit. Sumele rămase nerecuperate de la beneficiarii de ajutor de șomaj, de ajutor de integrare profesională sau de alocație de sprijin decedați nu se mai urmăresc.

(2) Recuperarea sumelor plătite fără temei legal se face pe baza deciziei conducerii direcțiilor de muncă și protecție socială județene și a Direcției generale de muncă și protecție socială a municipiului București, care constituie titlu executoriu.

(3) Persoanele care, prin nerespectarea dispozițiilor legale, determină plata unor sume necuvenite din fondul pentru plata ajutorului de șomaj sunt obligate la restituirea acestora, potrivit legii.

Acesta este un fragment din Legea nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 1/1991:
Art 19 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 20 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 21 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 22 Constituirea și utilizarea fondului pentru plata ajutorului de șomaj
Art 23 Constituirea și utilizarea fondului pentru plata ajutorului de șomaj
Art 24 Constituirea și utilizarea fondului pentru plata ajutorului de șomaj
Art 25 Constituirea și utilizarea fondului pentru plata ajutorului de șomaj
Art 26 Dispoziții finale
Art 27 Dispoziții finale
Art 28 Dispoziții finale
Art 29 Dispoziții finale
Art 30 Dispoziții finale
Art 31 Dispoziții finale
Art 32 Dispoziții finale
Art 33 Dispoziții finale
Art 34 Dispoziții finale
Art 35 Dispoziții finale
Art 36 Dispoziții finale
;
se încarcă...