Art 27 Dispoziții finale | Lege 1/1991

Acesta este un fragment din Legea nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții finale -
Art. 27.
-

(1) Constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei, nerespectarea dispozițiilor art. 17 alin. (2) și (3);

b) cu amendă de la 15.000 la 30.000 lei, nerespectarea dispozițiilor art. 33;

c) cu amendă de la 100.000 la 200.000 lei, nevărsarea la termen a sumelor prevăzute la art. 22 lit. a), b) și c) de constituire a fondului pentru plata ajutorului de șomaj, a ajutorului de integrare profesională și a alocației de sprijin;

(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și juridice.

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către organele corpului de control prevăzut la art. 26, precum și de către alte organe care, potrivit legii, au dreptul să efectueze controlul.

(4) Corpul de control prevăzut la art. 26 este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni și pentru faptele prevăzute în Legea contabilității nr. 82/1991 și în Hotărârea Guvernului nr. 720/1991 privind aprobarea normelor de organizare și exercitare a controlului financiar, săvârșite în legătură cu constituirea și utilizarea fondului pentru plata ajutorului de șomaj.

(5) Prevederile prezentului articol se completează cu dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.

Acesta este un fragment din Legea nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 1/1991:
Art 17 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 18 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 19 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 20 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 21 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 22 Constituirea și utilizarea fondului pentru plata ajutorului de șomaj
Art 23 Constituirea și utilizarea fondului pentru plata ajutorului de șomaj
Art 24 Constituirea și utilizarea fondului pentru plata ajutorului de șomaj
Art 25 Constituirea și utilizarea fondului pentru plata ajutorului de șomaj
Art 26 Dispoziții finale
Art 27 Dispoziții finale
Art 28 Dispoziții finale
Art 29 Dispoziții finale
Art 30 Dispoziții finale
Art 31 Dispoziții finale
Art 32 Dispoziții finale
Art 33 Dispoziții finale
Art 34 Dispoziții finale
Art 35 Dispoziții finale
Art 36 Dispoziții finale
;
se încarcă...