Art 24 Constituirea și utilizarea fondului pentru plata ajutorului de șomaj | Lege 1/1991

Acesta este un fragment din Legea nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Constituirea și utilizarea fondului pentru plata ajutorului de șomaj -
Art. 24.
-

(1) Din fondul constituit potrivit art. 22 și 23 din prezenta lege se vor face plăți și pentru:

a) acoperirea unor cheltuieli legate de efectuarea plății ajutorului de șomaj, a ajutorului de integrare profesională și a alocației de sprijin; Modificări (1)

b) acoperirea unor cheltuieli pentru calificarea, recalificarea și perfecționarea șomerilor, a celor care beneficiază de ajutorul de integrare profesională și de alocația de sprijin;

c) utilizarea unei părți de până la 10% din dobânda constituită la fondul pentru plata ajutorului de șomaj, precum și din veniturile din prestații realizate de oficiile forței de muncă și de centrele de calificare și recalificare a șomerilor, pentru dezvoltarea bazei materiale a acestor oficii și centre de calificare și recalificare, pentru reparații la clădiri și alte mijloace fixe din dotarea acestora, precum și pentru cheltuieli de personal;

d) acordarea unor credite în condiții avantajoase, cu o dobândă de 50% din dobânda bancară negociată trimestrial, pentru înființarea și dezvoltarea de întreprinderi mici și mijlocii, în scopul creării de noi locuri de muncă, în special pentru șomeri; în acest scop, Banca Națională a României va transfera o parte din fondul pentru plata ajutorului de șomaj ca depozit în băncile comerciale indicate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în contul și la dispoziția acestuia. Modificări (1)

(2) Pentru ca o întreprindere să poată fi finanțată din fondul constituit conform art. 24 lit. d) trebuie să îndeplinească următoarele condiții: Modificări (1)

a) să angajeze minimum 50% din personal din rândul persoanelor care beneficiază de ajutor de șomaj, ajutor de integrare profesională sau alocație de sprijin. În cazul în care disponibilizează personalul provenit din categoriile menționate, anterior împlinirii a 2 ani de la încadrare, va fi obligată să angajeze, în limita procentului prevăzut, personal din rândul beneficiarilor acestor ajutoare. În cazul nerespectării procentului minim de angajare, agentul economic pierde dreptul la creditare și plătește cu titlu de penalitate o sumă egală cu mărimea creditului acordat; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

b) să realizeze activitatea de bază în producție, servicii sau turism; nu se pot finanța agenții economici care au obiect de activitate exclusiv comerțul;

c) să aibă întocmit proiectul de fezabilitate avizat de o comisie formată din reprezentanții băncilor finanțatoare și reprezentantul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

(3) Timpul maxim de creditare este de un an, exclusiv perioada de grație. În cazul în care întreprinderea solicită un credit suplimentar, i se poate acorda, cu condiția achitării în totalitate a creditului anterior, inclusiv dobânda. Pentru noul credit acordat condiția este cea prevăzută la alin. (2) lit. a). Modificări (1)

(4) Banca finanțatoare poartă răspunderea pentru creditele acordate rămase nerambursate.

(5) Mărimea fondului destinat creditării se va stabili prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. La elaborarea proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat, cât privește stabilirea fondului destinat creditării, Guvernul va consulta organizațiile patronale și confederațiile sindicale.

(6) Condițiile de acordare și rambursare a creditelor, modul de stabilire a garanțiilor și organizarea și desfășurarea licitațiilor pentru desemnarea băncilor autorizate să acorde credite din fondul pentru plata ajutorului de șomaj se vor stabili prin norme metodologice ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale și ale Băncii Naționale a României.

Acesta este un fragment din Legea nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 1/1991:
Art 14 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 15 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 16 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 17 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 18 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 19 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 20 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 21 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 22 Constituirea și utilizarea fondului pentru plata ajutorului de șomaj
Art 23 Constituirea și utilizarea fondului pentru plata ajutorului de șomaj
Art 24 Constituirea și utilizarea fondului pentru plata ajutorului de șomaj
Art 25 Constituirea și utilizarea fondului pentru plata ajutorului de șomaj
Art 26 Dispoziții finale
Art 27 Dispoziții finale
Art 28 Dispoziții finale
Art 29 Dispoziții finale
Art 30 Dispoziții finale
Art 31 Dispoziții finale
Art 32 Dispoziții finale
Art 33 Dispoziții finale
Art 34 Dispoziții finale
;
se încarcă...