Art 23 Constituirea și utilizarea fondului pentru plata ajutorului de șomaj | Lege 1/1991

Acesta este un fragment din Legea nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Constituirea și utilizarea fondului pentru plata ajutorului de șomaj -
Art. 23.
-

(1) Fondul prevăzut la art. 22 se păstrează într-un cont al Ministerului Muncii și Protecției Sociale deschis la Banca Națională a României, este gestionat de acesta și este purtător de dobândă.

(2) Sumele neconsumate într-o perioadă se reportează în perioadele imediat următoare fără a exista obligația de a fi vărsate la bugetul de stat.

(3) Pentru nevărsarea la termen a sumelor prevăzute la art. 22 se aplică o majorare de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult decât totalul sumelor datorate. Sumele reprezentând majorările de întârziere sunt sursă de constituire a fondului pentru plata ajutorului de șomaj, a ajutorului de integrare profesională și a alocației de sprijin.

(4) În cazul neachitării la termen a contribuțiilor datorate pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj, a ajutorului de integrare profesională și a alocației de sprijin, precum și a majorărilor de întârziere, potrivit legii, direcțiile teritoriale ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale pot dispune poprirea sumelor respective din conturile agenților economici, prin introducerea de dispoziții de încasare, care constituie titluri executorii, pe care organele bancare sunt obligate a le executa fără acceptul debitorilor. În cazul lipsei disponibilităților bănești în conturile bancare, lichidarea creanțelor se face prin aplicarea procedurii de executare silită, în condițiile legii.

Acesta este un fragment din Legea nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 1/1991:
Art 13 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 14 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 15 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 16 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 17 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 18 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 19 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 20 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 21 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 22 Constituirea și utilizarea fondului pentru plata ajutorului de șomaj
Art 23 Constituirea și utilizarea fondului pentru plata ajutorului de șomaj
Art 24 Constituirea și utilizarea fondului pentru plata ajutorului de șomaj
Art 25 Constituirea și utilizarea fondului pentru plata ajutorului de șomaj
Art 26 Dispoziții finale
Art 27 Dispoziții finale
Art 28 Dispoziții finale
Art 29 Dispoziții finale
Art 30 Dispoziții finale
Art 31 Dispoziții finale
Art 32 Dispoziții finale
Art 33 Dispoziții finale
;
se încarcă...