Art 2 Dispoziții generale | Lege 1/1991

Acesta este un fragment din Legea nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Art. 2.
-

(1) Sunt îndreptățite să primească ajutorul de șomaj în condițiile prezentei legi:

a) persoanele al căror contract de muncă a fost desfăcut din inițiativa unității pentru motivele prevăzute la art. 130 alin. (1) lit. a) -f) din Codul muncii sau cărora, după caz, le-a încetat calitatea de membru în cooperația meșteșugărească din motive neimputabile lor;

b) persoanele al căror contract de muncă a fost desfăcut din inițiativa unității, dacă s-a stabilit prin dispoziția sau hotărârea organului competent nelegalitatea măsurii luate de unitate ori lipsa vinovăției persoanei în cauză, iar reintegrarea în muncă nu mai este obiectiv posibilă la unitatea în care a fost încadrată anterior sau la unitatea care a preluat patrimoniul acesteia;

c) persoanele al căror contract de muncă a fost desfăcut din inițiativa lor, pentru motive care, potrivit legii, la reîncadrare nu întrerup vechimea în muncă;

d) persoanele care au fost încadrate cu contract de muncă pe durată determinată.

(2) Persoanele cărora le-a încetat contractul de muncă sau calitatea de membru în cooperația meșteșugărească, în cazurile prevăzute la alineatul precedent, lit. a) și d), beneficiază de ajutor de șomaj dacă au o vechime în muncă de cel puțin 6 luni în ultimele 12 luni premergătoare datei de înregistrare a cererii pentru plata ajutorului de șomaj.

(3) Absolvenții de învățământ care, în termen de un an de la absolvire, s-au angajat și nu au beneficiat integral de ajutor de integrare profesională vor primi ajutor de șomaj indiferent de vechimea în muncă.

(4) Sunt asimilate șomerilor și beneficiază de plata ajutorului de șomaj persoanele fizice autorizate să presteze o activitate individuală și membrii asociațiilor familiale care își desfășoară activitatea în temeiul Decretului-lege nr. 54/1990, dacă au contribuit la constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj pe o perioadă de 12 luni în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii, în situația în care și-au încheiat, activitatea renunțând la autorizația de funcționare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 1/1991:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 5 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 6 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 7 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 8 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 9 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 10 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 11 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 12 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
;
se încarcă...