Organizarea contabilității patrimoniului | Lege 82/1991

Acesta este un fragment din Legea contabilității nr. 82/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II Organizarea contabilității patrimoniului

Art. 11. -

(1) Persoanele prevăzute la art. 1 organizează și țin contabilitatea, de regulă, în compartimente distincte, conduse de către directorul financiar-contabil, contabilul șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție. Aceste persoane trebuie să posede studii economice superioare. Modificări (1)

(2) Contabilitatea persoanelor prevăzute la art. 1 poate fi organizată și ținută și de persoane juridice autorizate sau persoane fizice care au calitatea de contabil autorizat sau expert contabil. Acestea răspund potrivit legii. Modificări (2)

(3) Răspunderea pentru organizarea și ținerea contabilității, potrivit prevederilor prezentei legi, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane, care au obligația gestionării patrimoniului.

(4) Persoanele fizice prevăzute la alin. 1 răspund, împreună cu personalul din subordine, de ținerea contabilității potrivit legii.

(5) În cazurile în care contabilitatea nu se ține de persoane autorizate, răspunderea revine patronului.

Art. 12. -

(1) Obiectul contabilității patrimoniului îl constituie reflectarea în expresie bănească a bunurilor mobile și imobile, inclusiv solul, bogățiile naturale, zăcămintele și alte bunuri cu potențial economic, disponibilitățile bănești, titlurile de valoare, drepturile și obligațiile persoanelor prevăzute la art. 1, precum și mișcările și modificările intervenite în urma operațiunilor patrimoniale efectuate, cheltuielile, veniturile și rezultatele obținute de acestea. Jurisprudență

(2) Deținerea de valori materiale și bănești sub orice formă și cu orice titlu, a oricăror drepturi și obligații patrimoniale, precum și, efectuarea de operațiuni patrimoniale fără înregistrarea lor în contabilitate sînt interzise.

Art. 13. -

(1) Contabilitatea mijloacelor fixe se ține pe categorii și pe fiecare obiect de evidență.

(2) Contabilitatea valorilor materiale se ține cantitativ și valoric sau numai valoric.

Art. 14. -

Valoarea acțiunilor emise sau a altor titluri, precum și vărsămintele efectuate în contul capitalului subscris se reflectă distinct în contabilitate.

Art. 15. -

Contabilitatea clienților și furnizorilor, a celorlalte creanțe și obligații se ține pe categorii, precum și pe fiecare persoană fizică sau juridică.

Art. 16. -

Contabilitatea cheltuielilor se ține pe feluri de cheltuieli, după natura lor.

Art. 17. -

Contabilitatea cheltuielilor finanțate din mijloace bugetare și extrabugetare asigură atît evidența plăților de casă, cît și a cheltuielilor efective, pe structura clasificației bugetare.

Art. 18. -

Contabilitatea veniturilor se ține pe feluri de venituri, după natura lor.

Art. 19. -

(1) În contabilitate, profitul sau pierderea se stabilește lunar.

(2) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinații, potrivit legii.

Acesta este un fragment din Legea contabilității nr. 82/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 82/1991:
Dispoziții generale
Organizarea contabilității patrimoniului
Registrele de contabilitate
Bilanțul contabil
Contabilitatea trezoreriei finanțelor publice, a instituțiilor publice și bilanțul pe ansamblul economiei naționale
Contravenții și infracțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...