Contravenții și infracțiuni | Lege 82/1991

Acesta este un fragment din Legea contabilității nr. 82/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VI Contravenții și infracțiuni

Art. 38. - Reviste (1)

Constituie contravenție la prevederile prezentei legi următoarele fapte, dacă nu sînt săvîrșite în astfel de condiții încît, potrivit legii, să fie considerate infracțiuni:

1. deținerea de valori materiale și bănești sub orice formă și cu orice titlu, precum și existența oricăror drepturi și obligații patrimoniale, fără a fi înregistrate în contabilitate;

2. primirea și eliberarea din depozite a bunurilor de orice fel, fără documente justificative de intrare și ieșire; Jurisprudență

3. neîntocmirea balanțelor de verificare;

4. nerespectarea normelor emise de Ministerul Economiei și Finanțelor cu privire la:

a) utilizarea și ținerea registrelor de contabilitate;

b) arhivarea și păstrarea documentelor justificative și a documentelor contabile, precum și reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse; Modificări (1)

c) efectuarea inventarierii patrimoniului;

d) întocmirea, verificarea, certificarea și depunerea bilanțurilor contabile.

Art. 39. -

(1) Contravențiile prevăzute la art. 38 pct. 1 și 2 se sancționează cu amendă de la 20.000 la 50.000 lei, iar cele prevăzute la pct. 3 și 4, cu amendă de la 5.000 la 20.000 lei. Modificări (2)

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de persoanele cu atribuții de control financiar și alte persoane anume împuternicite de Ministerul Economiei și Finanțelor.

(3) Contravențiilor prevăzute la art. 38 le sînt aplicabile dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.

Art. 40. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Efectuarea cu știință de înregistrări inexacte, precum și omisiunea cu știință a înregistrărilor în contabilitate avînd drept consecință denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare și elementelor patrimoniale ce se reflectă în bilanțul contabil constituie infracțiunea de fals intelectual și se pedepsește conform legii.

Acesta este un fragment din Legea contabilității nr. 82/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 82/1991:
Dispoziții generale
Organizarea contabilității patrimoniului
Registrele de contabilitate
Bilanțul contabil
Contabilitatea trezoreriei finanțelor publice, a instituțiilor publice și bilanțul pe ansamblul economiei naționale
Contravenții și infracțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Unele considerații despre reglementările care... "nu constituie temei legal" sau care "nu au caracter de reglementare"
;
se încarcă...