Art 38 Contravenții și infracțiuni | Lege 82/1991

Acesta este un fragment din Legea contabilității nr. 82/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contravenții și infracțiuni -
Art. 38.
- Reviste (1)

Constituie contravenție la prevederile prezentei legi următoarele fapte, dacă nu sînt săvîrșite în astfel de condiții încît, potrivit legii, să fie considerate infracțiuni:

1. deținerea de valori materiale și bănești sub orice formă și cu orice titlu, precum și existența oricăror drepturi și obligații patrimoniale, fără a fi înregistrate în contabilitate;

2. primirea și eliberarea din depozite a bunurilor de orice fel, fără documente justificative de intrare și ieșire; Jurisprudență

3. neîntocmirea balanțelor de verificare;

4. nerespectarea normelor emise de Ministerul Economiei și Finanțelor cu privire la:

a) utilizarea și ținerea registrelor de contabilitate;

b) arhivarea și păstrarea documentelor justificative și a documentelor contabile, precum și reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse; Modificări (1)

c) efectuarea inventarierii patrimoniului;

d) întocmirea, verificarea, certificarea și depunerea bilanțurilor contabile.

Acesta este un fragment din Legea contabilității nr. 82/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 82/1991:
Art 28 Bilanțul contabil
Art 29 Bilanțul contabil
Art 30 Bilanțul contabil
Art 31 Bilanțul contabil
Art 32 Bilanțul contabil
Art 33 Contabilitatea trezoreriei finanțelor publice, a instituțiilor publice și bilanțul pe ansamblul economiei naționale
Art 34 Contabilitatea trezoreriei finanțelor publice, a instituțiilor publice și bilanțul pe ansamblul economiei naționale
Art 35 Contabilitatea trezoreriei finanțelor publice, a instituțiilor publice și bilanțul pe ansamblul economiei naționale
Art 36 Contabilitatea trezoreriei finanțelor publice, a instituțiilor publice și bilanțul pe ansamblul economiei naționale
Art 37 Contabilitatea trezoreriei finanțelor publice, a instituțiilor publice și bilanțul pe ansamblul economiei naționale
Art 38 Contravenții și infracțiuni
Art 39 Contravenții și infracțiuni
Art 40 Contravenții și infracțiuni
Art 41 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 42 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 43 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 44 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 45 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 46 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 47 Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Unele considerații despre reglementările care... "nu constituie temei legal" sau care "nu au caracter de reglementare"
;
se încarcă...