Art 31 Bilanțul contabil | Lege 82/1991

Acesta este un fragment din Legea contabilității nr. 82/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Bilanțul contabil -
Art. 31.
-

(1) Un exemplar al bilanțului contabil anual se depune pînă cel mai tîrziu 15 aprilie anul următor, de către toate persoanele prevăzute la art. 1, la direcția generală județeană a finanțelor publice, respectiv a municipiului București.

(2) Instituțiile publice și celelalte persoane juridice ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite depun un exemplar din bilanțul contabil trimestrial și anual la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta.

(3) Ministerele, departamentele și celelalte organe ale administrației publice centrale, prefecturile, consiliile locale, consiliile județene și Consiliul municipiului București, ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite, depun la Ministerul Economiei și Finanțelor un exemplar din bilanțul contabil trimestrial și anual, potrivit normelor și la termenele stabilite de acesta.

Acesta este un fragment din Legea contabilității nr. 82/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 82/1991:
Art 21 Registrele de contabilitate
Art 22 Registrele de contabilitate
Art 23 Registrele de contabilitate
Art 24 Registrele de contabilitate
Art 25 Registrele de contabilitate
Art 26 Registrele de contabilitate
Art 27 Bilanțul contabil
Art 28 Bilanțul contabil
Art 29 Bilanțul contabil
Art 30 Bilanțul contabil
Art 31 Bilanțul contabil
Art 32 Bilanțul contabil
Art 33 Contabilitatea trezoreriei finanțelor publice, a instituțiilor publice și bilanțul pe ansamblul economiei naționale
Art 34 Contabilitatea trezoreriei finanțelor publice, a instituțiilor publice și bilanțul pe ansamblul economiei naționale
Art 35 Contabilitatea trezoreriei finanțelor publice, a instituțiilor publice și bilanțul pe ansamblul economiei naționale
Art 36 Contabilitatea trezoreriei finanțelor publice, a instituțiilor publice și bilanțul pe ansamblul economiei naționale
Art 37 Contabilitatea trezoreriei finanțelor publice, a instituțiilor publice și bilanțul pe ansamblul economiei naționale
Art 38 Contravenții și infracțiuni
Art 39 Contravenții și infracțiuni
Art 40 Contravenții și infracțiuni
Art 41 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...