Art 27 Bilanțul contabil | Lege 82/1991

Acesta este un fragment din Legea contabilității nr. 82/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Bilanțul contabil -
Art. 27.
-

(1) Bilanțul contabil se întocmește obligatoriu anual, precum și în situația fuziunii sau încetării, potrivit legii, a activității persoanelor prevăzute la art. 1, după caz.

(2) Pentru regiile autonome și societățile comerciale în care statul deține cel puțin 20% din capitalul social, precum și pentru alte persoane juridice, Ministerul Economiei și Finanțelor poate stabili întocmirea și depunerea bilanțurilor contabile și la alte perioade decît anual.

(3) Bilanțul contabil se compune din: bilanț, contul de profit și pierderi, respectiv contul de execuție în cazul instituțiilor publice, anexe și raportul de gestiune.

(4) Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie, cu excepția primului an de activitate cînd acesta începe la data înființării, respectiv înmatriculării, potrivit legii, a persoanelor prevăzute la art. 1.

Acesta este un fragment din Legea contabilității nr. 82/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 82/1991:
Art 17 Organizarea contabilității patrimoniului
Art 18 Organizarea contabilității patrimoniului
Art 19 Organizarea contabilității patrimoniului
Art 20 Registrele de contabilitate
Art 21 Registrele de contabilitate
Art 22 Registrele de contabilitate
Art 23 Registrele de contabilitate
Art 24 Registrele de contabilitate
Art 25 Registrele de contabilitate
Art 26 Registrele de contabilitate
Art 27 Bilanțul contabil
Art 28 Bilanțul contabil
Art 29 Bilanțul contabil
Art 30 Bilanțul contabil
Art 31 Bilanțul contabil
Art 32 Bilanțul contabil
Art 33 Contabilitatea trezoreriei finanțelor publice, a instituțiilor publice și bilanțul pe ansamblul economiei naționale
Art 34 Contabilitatea trezoreriei finanțelor publice, a instituțiilor publice și bilanțul pe ansamblul economiei naționale
Art 35 Contabilitatea trezoreriei finanțelor publice, a instituțiilor publice și bilanțul pe ansamblul economiei naționale
Art 36 Contabilitatea trezoreriei finanțelor publice, a instituțiilor publice și bilanțul pe ansamblul economiei naționale
Art 37 Contabilitatea trezoreriei finanțelor publice, a instituțiilor publice și bilanțul pe ansamblul economiei naționale
;
se încarcă...