Art 44 Administrarea societății agricole | Lege 36/1991

Acesta este un fragment din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Societățile agricole - Administrarea societății agricole -
Art. 44.
- Doctrină (1)

Consiliul de administrație este obligat să țină următoarele registre:

a) registrul inventar, în care se va evidenția, la începutul funcționării societății și apoi în fiecare an, descrierea amănunțită a terenurilor, evaluarea animalelor și altor bunuri mobile și imobile, inclusiv creanțele;

b) registrul asociaților, în care se va înscrie: numele și prenumele, precum și domiciliul asociaților, data intrării, retragerii sau excluderii fiecăruia, părțile sociale pentru fiecare, vărsămintele făcute și părțile sociale retrase;

c) registrul ședințelor și hotărîrilor adunării generale, cu procesele-verbale ale fiecărei ședințe;

d) registrul ședințelor și hotărîrilor consiliului de administrație, cu procesele-verbale ale fiecărei ședințe;

e) registrul ședințelor și hotărîrilor cenzorilor, cu procesele-verbale ale fiecărei ședințe;

f) orice alte registre prevăzute de lege.

Societatea agricolă este obligată să păstreze toate actele de administrare a societății.

Toate registrele societăților agricole sînt scutite de orice taxe și timbre prevăzute în legea timbrului, impozitelor pe acte și fapte juridice și în oricare alte legi.

Acesta este un fragment din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    [7] Registrele societății. Conform art. 44 din Legea nr. 36/1991, Consiliul de administrație este obligat să țină următoarele registre: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 36/1991:
Art 34 Despre asociați. Drepturile și obligațiile lor
Art 35 Despre asociați. Drepturile și obligațiile lor
Art 36 Consiliul de administrație
Art 37 Administrarea societății agricole
Art 38 Administrarea societății agricole
Art 39 Administrarea societății agricole
Art 40 Administrarea societății agricole
Art 41 Administrarea societății agricole
Art 42 Administrarea societății agricole
Art 43 Administrarea societății agricole
Art 44 Administrarea societății agricole
Art 45 Administrarea societății agricole
Art 46 Administrarea societății agricole
Art 47 Administrarea societății agricole
Art 48 Administrarea societății agricole
Art 49 Administrarea societății agricole
Art 50 Administrarea societății agricole
Art 51 Cenzorii
Art 52 Administrarea societății agricole
Art 53 Administrarea societății agricole
Art 54 Adunarea generală
Doctrină:
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
;
se încarcă...