Guvernul României

Hotărârea nr. 834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat

Modificări (6), Referințe (2), Derogări (1), Reviste (4), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 decembrie 1991

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În aplicarea prevederilor art. 19 și art. 20 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale,

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. - Jurisprudență, Reviste (3)

Terenurile aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat la data înființării acestora, necesare desfășurării activității conform obiectului lor de activitate, se determină, pentru societățile comerciale înființate prin hotărîre a Guvernului, de către organele care, potrivit legii, îndeplinesc atribuțiile ministerului de resort, iar pentru societățile comerciale înființate prin decizia organului administrației locale de stat, de către autoritatea administrativă publică județeană.

Art. 2. - Derogări (1), Jurisprudență

Criteriile de stabilire și de evaluare a terenurilor care fac parte din patrimoniul societăților comerciale se aprobă de Ministerul Economiei și Finanțelor împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, cu consultarea ministerelor interesate.

Art. 3. - Modificări (1), Derogări (1), Jurisprudență

Prevederile art. 1 nu se aplică terenurilor care, în condițiile legii, fac parte din domeniul public, precum și terenurilor cărora le sînt aplicabile prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 746/1991.

Art. 4. - Modificări (1), Jurisprudență

Terenurile disponibilitate ca urmare a aplicării prevederilor art. 1 aparțin domeniului privat al statului sau, după caz, al autorităților administrative publice locale și se constituie într-un fond special destinat acțiunilor de privatizare, care se utilizează pe baza acordului Agenției Naționale pentru Privatizare. Jurisprudență

Art. 5. - Jurisprudență

Organele care, potrivit legii, îndeplinesc atribuțiile ministerului de resort, precum și autoritățile administrative publice județene vor elibera societăților comerciale certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, potrivit modelului stabilit de organele prevăzute la art. 2. Aceste certificate sînt supuse regimului de publicitate imobiliară. Jurisprudență

Art. 6. - Modificări (1), Jurisprudență

Terenurile stabilite potrivit art. 1 se evaluează de consiliile de administrație ale societăților comerciale, cu respectarea criteriilor prevăzute la art. 2, iar valoarea acestora se include în patrimoniul societăților comerciale, fără modificarea capitalului social al acestora.

Art. 7. - Modificări (1), Jurisprudență

În vederea vînzării de active sau acțiuni conform Legii nr. 58/1991 a privatizării societăților comerciale, patrimoniul societăților comerciale se reevaluează în condițiile prevăzute de lege.

Art. 8. - Jurisprudență

Pentru terenurile stabilite în condițiile prezentei hotărîri, societățile comerciale vor achita, în continuare, taxele legale, pînă la eliberarea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate. După această dată, obligațiile fiscale vor fi cele stabilite în condițiile legii.

PRIM-MINISTRU
THEODOR STOLOJAN

București, 14 decembrie 1991.

Nr. 834.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Revendicarea unui teren pentru care ambele părți, societați comerciale dețin certificate de atestare a dreptului de proprietate
De la "dreptul de administrare operativă directă" la "dreptul de administrare" în reglementarea noului Cod civil: ubi cessat ratio legis, ibi cessat lex
9. Acțiune în constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin efectul Legii nr. 15/1990. Necesitatea parcurgerii procedurii prevăzute de H.G. nr. 834/1991
;
se încarcă...