Guvernul României

Hotărârea nr. 487/1991 privind normarea parcului auto și a consumului de carburant

Modificări (3), Derogări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 160 din 27 iulie 1991.

În vigoare de la 27 iulie 1991

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Normele de dotare cu autoturisme ale ministerelor, celorlalte organe centrale și locale ale administrației de stat și instituțiilor de stat sînt cele prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărîre.

Art. 2. -

Consumurile normate lunare de combustibil pentru autoturismele din dotarea unităților susmenționate sînt cele prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărîre.

Art. 3. -

În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărîri, autoturismele aflate în dotarea instituțiilor respective, peste numărul maxim ce rezultă din aplicarea normelor din anexa nr. 1, vor fi puse la dispoziția Ministerului Industriei, care le va valorifica conform prevederilor legale.

Art. 4. -

Orice dispoziție contrară prezentei hotărîri se abrogă.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

București, 15 iulie 1991.

Nr. 487.

ANEXA Nr. 1 Derogări (1)

NORME DE DOTARE
cu autoturisme de oraș și de teren, destinate transportului de persoane,
ce pot fi folosite în instituțiile bugetare, ministere, celelalte organe
centrale și locale ale administrației de stat, comisii naționale
și asimilate acestora, unități bugetare exterioare ale
ministerelor și celorlalte organe centrale

Nr. crt. Baza de calcul Normativ
A. Ministere, celelalte organe centrale, comisii și agenții naționale și asimilate acestora, unități bugetare exterioare ale acestora
1. Ministru 1 autoturism
2. Secretar de stat, subsecretar de stat și funcții asimilate conducători de comisii și agenții naționale și asimilate acestora 1 autoturism
3. Secretari de stat, subsecretari de stat și funcții asimilate cîte 1 autoturism la 2 persoane cu astfel de funcții, în parc comun
4. Se mai pot folosi, în parc comun, autoturisme de către ministere, alte organe centrale, comisii, agenții naționale și asimilate acestora, în funcție de numărul de personal, astfel:
- Personal aparat propriu sub 100 posturi 1 autoturism
- Personal aparat propriu 101-250 posturi 2 autoturisme
- Personal aparat propriu 251-400 posturi 3 autoturisme
- Personal aparat propriu 401-700 posturi 4 autoturisme
- Personal aparat propriu 701-1.000 posturi 6 autoturisme
- Personal aparat propriu peste 1.000 posturi 8 autoturisme
5. Pentru unitățile bugetare exterioare ale ministerelor și celorlalte organe centrale se va menține în dotare cîte un autoturism de serviciu, în parc comun, în situația în care a fost aprobată o astfel de dotare prin hotărîri ale Guvernului, și cîte un autoturism în parc comun pentru direcțiile județene pentru statistică și a municipiului București
6. Garda financiară (inclusiv unitățile teritoriale) 300 autoturisme
7. Direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București 41 autoturisme teren
B. Organele administrației de stat locale
1. La nivelul Primăriei capitalei 1 autoturism pentru primarul general al capitalei și 3 autoturisme în parc comun
2. La nivelul primăriilor sectoarelor capitalei cîte un autoturism pentru fiecare primărie de sector, în parc comun
3. Pentru prefecturile Brașov, Prahova, Constanța, Cluj, Timiș, Dolj și Iași 1 autoturism pentru prefect și cîte 3 autoturisme în parc comun pentru fiecare prefectură
4. Pentru celelalte prefecturi 1 autoturism pentru prefect și cîte 2 autoturisme în parc comun pentru fiecare prefectur
Modificări (2)

NOTĂ:

Activitățile specifice desfășurate de ministere, celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat, comisii naționale și asimilate acestora, unitățile bugetare ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale nu constituie obiectul prezentei hotărîri a Guvernului.

ANEXA Nr. 2

CONSUMURI NORMATE LUNAR
pentru autoturismele din parcul comun al administrației de stat centrale
și locale și al unităților bugetare exterioare ale organelor centrale

litri/lună
- Ministere, alte organe centrale, comisii naționale, agenții naționale și asimilate acestora 230
- Primăria municipiului București 230
- Prefecturi și primăriile sectoarelor capitalei 200
- Unități bugetare exterioare ale ministerelor și celorlalte organe centrale 150
- Garda financiară 350
- Direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București - pentru autoturisme de teren 250
Modificări (2)

NOTĂ:

Consumurile lunare de combustibil, la autoturismele de transport persoane, pot fi depășite cu compensarea în altă lună sau între autoturisme care au aceeași destinație.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...