Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 720/2015 de modificare a Directivei 94/62/CE în ceea ce privește reducerea consumului de pungi de transport din plastic subțire (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32015L0720

Modificări (...)

În vigoare de la 06 mai 2015

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziția Parlamentului European din 16 aprilie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și poziția în primă lectură a Consiliului din 2 martie 2015 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Poziția Parlamentului European din 28 aprilie 2015 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului a fost adoptată pentru a preveni sau a reduce impactul ambalajelor și al deșeurilor de ambalaje asupra mediului. Deși pungile de transport din plastic constituie ambalaje în sensul directivei respective, dispozițiile sale nu conțin măsuri specifice privind consumul de astfel de pungi.

(2) Nivelul actual al consumului de pungi de transport din plastic creează cantități ridicate de deșeuri abandonate și implică utilizarea ineficientă a resurselor și se preconizează că, dacă nu se iau măsuri, consumul va crește. Deșeurile provenite din pungile de transport din plastic abandonate conduc la poluarea mediului și agravează problema răspândită a deșeurilor abandonate din corpurile de apă, amenințând ecosistemele acvatice din întreaga lume.

(3) Mai mult, acumularea pungilor de transport din plastic în mediu are un impact negativ clar asupra anumitor activități economice.

(4) Pungile de transport din plastic cu o grosime mai mică de 50 de microni ("pungi de transport din plastic subțire"), care reprezintă marea majoritate a numărului total de pungi de transport din plastic consumate în Uniune, sunt reutilizate mult mai rar decât pungile de transport din plastic mai groase. În consecință, pungile de transport din plastic subțire devin deșeuri mai rapid, fiind mult mai probabil să fie abandonate din cauza faptului că sunt subțiri.

(5) Ratele actuale de reciclare ale pungilor de transport din plastic subțire sunt foarte scăzute și, ca urmare a unor dificultăți de ordin practic și economic, este puțin probabil ca acestea să atingă niveluri semnificative în viitorul apropiat.

(6) Conform ierarhiei deșeurilor, prevenirea are prioritate. Pungile de transport din plastic au mai multe utilizări și vor continua să fie utilizate în viitor. Pentru a garanta că pungile de transport din plastic de care este nevoie nu vor ajunge sub formă de deșeuri în mediul înconjurător, ar trebui instituite măsuri adecvate, iar consumatorii ar trebui informați cu privire la tratamentul corect al deșeurilor.

(7) Nivelurile consumului de pungi de transport din plastic variază considerabil în Uniune din cauza diferențelor legate de obiceiurile de consum, de gradul de conștientizare cu privire la aspectele de mediu și de eficacitatea măsurilor de politică adoptate de statele membre. Unele state membre au reușit să diminueze semnificativ nivelurile consumului de pungi de transport din plastic, nivelul mediu al consumului din cele șapte state membre cu cele mai bune rezultate fiind de doar 20% din consumul mediu la nivelul Uniunii.

(8) Disponibilitatea și exactitatea datelor privind actualele niveluri ale consumului de pungi de transport din plastic subțire variază de la un stat membru la altul. Existența unor date exacte și comparabile privind consumul este esențială pentru evaluarea eficacității măsurilor de reducere și pentru asigurarea unor condiții uniforme de punere în aplicare. Prin urmare, ar trebui elaborată o metodologie comună pentru calcularea consumului anual de pungi de transport din plastic subțire pe persoană, în vederea monitorizării progreselor înregistrate în ceea ce privește reducerea consumului de astfel de pungi.

(9) Mai mult, s-a dovedit că informarea consumatorilor joacă un rol decisiv în atingerea oricărui obiectiv privind reducerea consumului de pungi de transport din plastic. Prin urmare, este necesar să se depună eforturi la nivel instituțional pentru a spori gradul de conștientizare privind impactul asupra mediului al pungilor de transport din plastic și a înlătura percepția actuală că plasticul este un bun nedăunător și ieftin.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...