Guvernul României

Hotărârea nr. 131/1991 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor

Modificări (5), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (4), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 martie 1991 până la 20 decembrie 2001, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 1172/2001.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor.

Art. 2. -

Ministerul Agriculturii și Alimentației împreună cu Ministerul Mediului vor asigura îndrumarea necesară pentru buna desfășurare a acțiunii de aplicare a Legii fondului funciar și a regulamentului.

Art. 3. -

Comisiile comunale, orășenești sau municipale, cu sprijinul comisiilor județene și a municipiului București, vor urmări și vor lua măsuri ca la punerea în posesie a deținătorilor de terenuri, potrivit legii, să nu se producă nici un fel de degradări sau distrugeri ale culturilor, plantațiilor, fermelor zootehnice sau altor bunuri.

Art. 4. - Jurisprudență

Prevederile art. 2 și 3 se vor aplica concomitent cu desfășurarea la timpul optim a tuturor lucrărilor agricole de sezon.

Conducerile unităților agricole, cu sprijinul prefecturilor și direcțiilor generale pentru agricultură și alimentație, vor stabili, cu consultarea persoanelor îndreptățite, structura culturilor ce se vor însămînța în această primăvară în cadrul fiecărui perimetru.

Art. 5. - Jurisprudență

Executarea lucrărilor se va face cu concursul stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii, iar creditele se vor acorda la cerere unităților de producție și vor fi rambursate de noii titulari ai dreptului de proprietate sau de folosință, în baza prevederilor art. 33 și 99 din Legea fondului funciar, cu procedura prevăzută la art. 39 din regulamentul aprobat prin prezenta hotărîre.

Art. 6. - Jurisprudență

Ministerul de Interne, prin organele de poliție, va asigura sprijin și protecție comisiilor comunale, orășenești sau municipale, în vederea desfășurării în bune condiții a activității acestora.

Art. 7. -

Membrii comisiilor constituite conform art. 1 vor fi asimilați cu funcționarii aflați în exercițiul autorității de stat.

Art. 8. -

Se alocă din bugetul de stat suma de 980 milioane lei necesară aplicării prevederilor Legii fondului funciar.

Indemnizația pentru membrii comisiilor comunale, orășenești sau municipale și ai comisiilor de lichidare se stabilește la 2.000 lei pe lună de persoană, potrivit prevederilor art. 94 din Legea fondului funciar.

Art. 9. -

Regulamentul privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, împreună cu anexele nr. 1-27 la acesta, fac parte integrantă din prezenta hotărîre.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

București, 27 februarie 1991.

Nr. 131.

REGULAMENT
privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea
comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra
terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de
proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...