Guvernul României

Hotărârea nr. 728/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind certificarea calității produselor folosite în construcții

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 decembrie 1994 până la 09 decembrie 1997, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 766/1997.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul privind certificarea calității produselor folosite în construcții, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.

Dispozițiile contrare prevederilor prezentei hotărâri nu se aplică.

p. PRIM-MINISTRU
DAN MIRCEA POPESCU,
ministru de stat, ministrul muncii și protecției sociale

Contrasemnează:
Ministrul lucrărilor publice și
amenajării teritoriului,
Marin Cristea
Ministrul industriilor,
Dumitru Popescu

București, 19 octombrie 1994.

Nr. 728.

ANEXĂ

REGULAMENT
privind certificarea calității produselor folosite în construcții

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...