Dispoziții tranzitorii și finale | Lege 69/1992

Acesta este un fragment din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Președintelui României. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IV Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 27. -

Sancțiunile contravenționale și pedepsele, prevăzute de lege pentru încălcarea dispozițiilor legale privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, se aplică și în ceea ce privește încălcarea dispozițiilor legale corespunzătoare privind alegerea Președintelui României.

Art. 28. -

(1) Prevederile legale pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, referitoare la suportarea cheltuielilor electorale, taxa de timbru, sprijinirea de către Guvern a activității birourilor electorale și judecarea de către instanțe a întâmpinărilor, a contestațiilor și a oricăror alte cereri, se aplică și în ceea ce privește alegerile pentru Președintele României. Modificări (2)

(2) Dacă alegerea Președintelui României are loc concomitent cu alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, cheltuielile pentru efectuarea operațiunilor electorale, inclusiv pentru subvenționarea partidelor și formațiunilor politice de la bugetul de stat, se suportă din fondurile alocate pentru alegerea celor două Camere.

(3) În cazul în care alegerile pentru Președintele României au loc la o dată diferită de alegerile parlamentare, subvenționarea campaniei electorale a partidelor și formațiunilor politice care au propus candidații se stabilește prin lege specială. Partidele și formațiunile politice care nu au obținut cel puțin 10% din voturile valabil exprimate pe întreaga țară pentru candidatul pe care l-au propus vor restitui subvenția în termen de 2 luni de la data încetării campaniei electorale.

Art. 29. -

(1) Alegerile pentru Președintele României din anul 1992 vor avea loc o dată cu cele pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului.

(2) Pentru alegerile de la alin. (1) pot fi acreditați să asiste la operațiunile electorale și observatori interni, în condițiile prevăzute de Legea pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului.

Art. 30. -

Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea Parlamentului și a Președintelui României se abrogă.

Acesta este un fragment din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Președintelui României. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 69/1992:
Dispoziții generale
Organizarea și desfășurarea alegerilor
Stabilirea rezultatului alegerilor
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...