Verificarea îndeplinirii condițiilor pentru exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni | Lege 47/1992

Acesta este un fragment din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Competența Curții Constituționale - Procedura jurisdicțională -
13.
Verificarea îndeplinirii condițiilor pentru exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni

Art. 48. - Doctrină (1)

Curtea Constituțională, din oficiu sau pe baza sesizării președintelui Camerei Parlamentului la care s-a înregistrat inițiativa legislativă a cetățenilor, se pronunță asupra:

a) caracterului constituțional al propunerii legislative ce face obiectul inițiativei cetățenilor;

b) îndeplinirii condițiilor referitoare la publicarea acestei propuneri și dacă listele de susținători sunt atestate de către primarii unităților administrativ-teritoriale ori de către împuterniciții acestora;

c) întrunirii numărului minim de susținători pentru promovarea inițiativei, prevăzut la art. 74 alin. (1) sau, după caz, la art. 150 alin. (1) din Constituție, republicată, precum și asupra respectării dispersiei teritoriale în județe și în municipiul București, prevăzută de aceleași articole.

Art. 49. - Doctrină (1)

La primirea sesizării, președintele Curții Constituționale desemnează judecătorul-raportor și stabilește termenul pentru întrunirea judecătorilor, în vederea verificării inițiativei.

Acesta este un fragment din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Competența Curții, astfel cum este ea stabilită prin art. 146 lit. j) din Constituție, se referă la verificarea îndeplinirii condițiilor pentru exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni. Potrivit art. 48 din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea Constituțională, din oficiu sau la sesizarea președintelui Camerei Parlamentului la care s-a înregistrat inițiativa legislativă populară, se pronunță asupra: [ Mai mult... ] 

.....
    Procedura aplicabilă este cea specifică Curții Constituționale, dar art. 49 din Legea nr. 47/1992, republicată, stabilește că, la primirea sesizării, președintele Curții desemnează judecătorul-raportor și stabilește termenul pentru întrunirea judecătorilor, în vederea verificării inițiativei. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 47/1992:
Verificarea constituționalității inițiativelor de revizuire a Constituției
Controlul constituționalității tratatelor sau a altor acorduri internaționale
Controlul constituționalității regulamentelor Parlamentului
Soluționarea excepției de neconstituționalitate ridicate în fața instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial
Soluționarea excepției de neconstituționalitate ridicate de Avocatul Poporului
Respectarea procedurii pentru alegerea Președintelui României
Judecarea contestațiilor care au ca obiect constituționalitatea unui partid politic
Emiterea avizului pentru suspendarea din funcție a Președintelui României
Constatarea existenței împrejurărilor care justifică interimatul în exercitarea funcției de Președinte al României
Exercitarea atribuțiilor privitoare la organizarea și desfășurarea referendumului și la confirmarea rezultatelor acestuia
Verificarea îndeplinirii condițiilor pentru exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...