Verificarea constituționalității inițiativelor de revizuire a Constituției | Lege 47/1992

Acesta este un fragment din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Competența Curții Constituționale - Procedura jurisdicțională -
2.
Verificarea constituționalității inițiativelor de revizuire a Constituției

Art. 19. - Doctrină (1)

Înainte de sesizarea Parlamentului pentru inițierea procedurii legislative de revizuire a Constituției, proiectul de lege sau propunerea legislativă, însoțită de avizul Consiliului Legislativ, se depune la Curtea Constituțională, care este obligată ca, în termen de 10 zile, să se pronunțe asupra respectării dispozițiilor constituționale privind revizuirea. Jurisprudență

Art. 20. -

La primirea proiectului de lege sau a propunerii legislative, președintele Curții numește un judecător-raportor și stabilește termenul de judecată.

Art. 21. - Jurisprudență

(1) Curtea Constituțională se pronunță asupra proiectului de lege sau a propunerii legislative cu votul a două treimi din numărul judecătorilor.

(2) Decizia Curții se comunică celor care au inițiat proiectul de lege sau propunerea legislativă ori, după caz, reprezentantului acestora.

Art. 22. - Doctrină (1)

Proiectul de lege sau propunerea legislativă se prezintă Parlamentului numai împreună cu decizia Curții Constituționale, comunicată potrivit art. 21 alin. (2).

Art. 23. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) În termen de 5 zile de la adoptarea legii de revizuire a Constituției, Curtea Constituțională se pronunță, din oficiu, asupra acesteia, prevederile art. 20 și 21 aplicându-se în mod corespunzător. Jurisprudență

(2) Decizia prin care se constată că nu au fost respectate dispozițiile constituționale referitoare la revizuire se trimite Camerei Deputaților și Senatului, în vederea reexaminării legii de revizuire a Constituției, pentru punerea ei de acord cu decizia Curții Constituționale. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    a) se exercită din oficiu, înainte de sesizarea Parlamentului cu inițiativa de revizuire, potrivit art. 19 din Legea nr. 47/1992, republicată. [ Mai mult... ] 

.....
    e) decizia se publică în Monitorul Oficial și se comunică autorilor inițiativei de revizuire, deoarece, potrivit art. 22 din Legea nr. 47/1992, republicată, proiectul de lege sau propunerea legislativă se prezintă Parlamentului numai împreună cu decizia Curții Constituționale; desigur, această din urmă condiție depinde de emiterea în termen adeciziei, nefiind de conceput ca din nerespectarea termenului respectiv să se deducă imposibilitatea exercitării dreptului de inițiativă constituțională recunoscut autorilor sesizării de către art. 150 din Constituție. [ Mai mult... ] 
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
    Textul are în vedere toate categoriile de excepții procesuale2, dar nu rezolvă problema ordinii în care ele pot fi invocate și soluționate atunci când sunt în concurs cu alte chestiuni incidente, cum este excepția de neconstituționalitate1. În acest din urmă caz, nici prevederile art. 23-25 din Legea nr. 47/1992 (republicată) privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, nu oferă un răspuns. 
    2 Cu privire la clasificarea excepțiilor procesuale, a se vedea V.M. Ciobanu, Tratat…, vol. II, p. 116-124. 
    1 Referitor la ideea că excepția de neconstituționalitate nu poate fi încadrată în categoria excepțiilor procesuale, a se vedea V.M. Ciobanu, Tratat…, vol. I, p. 130-131.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Lege 47/1992:
Controlul constituționalității legilor înainte de promulgare
Verificarea constituționalității inițiativelor de revizuire a Constituției
Controlul constituționalității tratatelor sau a altor acorduri internaționale
Controlul constituționalității regulamentelor Parlamentului
Soluționarea excepției de neconstituționalitate ridicate în fața instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial
Soluționarea excepției de neconstituționalitate ridicate de Avocatul Poporului
Respectarea procedurii pentru alegerea Președintelui României
Judecarea contestațiilor care au ca obiect constituționalitatea unui partid politic
Emiterea avizului pentru suspendarea din funcție a Președintelui României
Constatarea existenței împrejurărilor care justifică interimatul în exercitarea funcției de Președinte al României
Exercitarea atribuțiilor privitoare la organizarea și desfășurarea referendumului și la confirmarea rezultatelor acestuia
Verificarea îndeplinirii condițiilor pentru exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
;
se încarcă...