Dispoziții comune | Lege 47/1992

Acesta este un fragment din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Competența Curții Constituționale -
SECȚIUNEA 1
Dispoziții comune

Art. 10. - Jurisprudență

(1) Curtea Constituțională poate fi sesizată în cazurile expres prevăzute de art. 146 din Constituție, republicată, sau de legea sa organică.

(2) Sesizările trebuie făcute în formă scrisă și motivate. Jurisprudență

Art. 11. - Jurisprudență

(1) Curtea Constituțională pronunță decizii, hotărâri și emite avize, după cum urmează:

A. Decizii, în cazurile în care: Jurisprudență

a) se pronunță asupra constituționalității legilor, înainte de promulgarea acestora, la sesizarea Președintelui României, a unuia dintre președinții celor două Camere, a Guvernului, a Înaltei Curți de Casație și Justiție, a Avocatului Poporului, a unui număr de cel puțin 50 de deputați sau de cel puțin 25 de senatori, precum și, din oficiu, asupra inițiativelor de revizuire a Constituției; Jurisprudență, Doctrină (1)

b) se pronunță asupra constituționalității tratatelor sau altor acorduri internaționale, înainte de ratificarea acestora de Parlament, la sesizarea unuia dintre președinții celor două Camere, a unui număr de cel puțin 50 de deputați sau de cel puțin 25 de senatori; Jurisprudență

c) se pronunță asupra constituționalității regulamentelor Parlamentului, la sesizarea unuia dintre președinții celor două Camere, a unui grup parlamentar sau a unui număr de cel puțin 50 de deputați sau de cel puțin 25 de senatori; Jurisprudență

d) hotărăște asupra excepțiilor de neconstituționalitate privind legile și ordonanțele, ridicate în fața instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial, precum și a celor ridicate direct de Avocatul Poporului; Jurisprudență

e) soluționează conflictele juridice de natură constituțională dintre autoritățile publice, la cererea Președintelui României, a unuia dintre președinții celor două Camere, a primului-ministru sau a președintelui Consiliului Superior al Magistraturii;

f) hotărăște asupra contestațiilor care au ca obiect constituționalitatea unui partid politic.

B. Hotărâri, în cazurile în care:

a) veghează la respectarea procedurii pentru alegerea Președintelui României și confirmă rezultatele sufragiului; Jurisprudență

b) constată existența împrejurărilor care justifică interimatul în exercitarea funcției de Președinte al României și comunică cele constatate Parlamentului și Guvernului;

c) veghează la respectarea procedurii pentru organizarea și desfășurarea referendumului și confirmă rezultatele acestuia; Jurisprudență

d) verifică îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni.

C. Avize consultative pentru propunerea de suspendare din funcție a Președintelui României.

(2) Deciziile și hotărârile se pronunță în numele legii. Jurisprudență, Doctrină (1)

(3) Deciziile, hotărârile și avizele Curții Constituționale se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Deciziile și hotărârile Curții Constituționale sunt general obligatorii și au putere numai pentru viitor. Jurisprudență

Art. 12. -

(1) Ședințele de judecată sunt publice, în afară de cazul în care, din motive întemeiate, Curtea hotărăște altfel.

(2) Părțile au acces la lucrările dosarului. Jurisprudență

(3) Actele și lucrările Curții Constituționale, pe baza cărora aceasta pronunță deciziile și hotărârile ori emite avizele prevăzute la art. 11, nu sunt destinate publicității.

Art. 13. -

Cererile adresate Curții Constituționale sunt scutite de taxe de timbru.

Art. 14. - Jurisprudență, Doctrină (2)

Procedura jurisdicțională prevăzută de prezenta lege se completează cu regulile procedurii civile, în măsura în care ele sunt compatibile cu natura procedurii în fața Curții Constituționale. Compatibilitatea se hotărăște exclusiv de Curte.

Acesta este un fragment din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Așa cum vom observa, există mai multe proceduri, diferențiate pe tipuri de activități. Deocamdată nu există un cod de procedură pentru controlul de constituționalitate. Regulile rezultă, expres sau implicit, din dispozițiile constituționale, din Legea nr. 47/1992, republicată, din Codul de procedură civilă. Trebuie amintit art. 14 din Legea nr. 47/1992, republicată, conform căruia „procedura jurisdicțională prevăzută de prezența lege se completează cu regulile procedurii civile, în măsura în care ele sunt compatibile cu natura procedurii în fața Curții Constituționale. Compatibilitatea se hotărăște exclusiv de Curte”. Procedura utilizată la Curtea Constituțională este oprocedură de drept public, nu este și nu are cum să fie în realizarea unui interes privat, chiar dacă declanșarea controlului se face, uneori, din inițiativă privată (părțile în proces). În consecință, nu există căi de atac împotriva deciziilor, nu se acordă cheltuieli de judecată, cererile sunt scutite de taxe de timbru. [ Mai mult... ] 

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Criteriul distincției enunțate vizează sfera raporturilor sociale reglementate. Legile de procedură generale reglementează raporturile aplicabile în orice materie, cu excepția acelora pentru care s-a instituit o altă procedură. Sediul principal al acestor norme îl constituie Codul de procedură civilă. De altfel, art. 721 C. proc. civ.. precizează în termeni categorici că dispozițiile sale alcătuiesc procedura de drept comun în materie civilă și comercială. Această vocație este recunoscută și prin alte acte normative (art. 130 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată91; art. 14 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată92 etc.). 
    91 M.Of. nr. 116 din 16 martie 2000. 
    92 M.Of. nr. 643 din 16 iulie 2004.
[ Mai mult... ]
 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Așa cum vom observa, există mai multe proceduri, diferențiate pe tipuri de activități. Deocamdată nu există un cod de procedură pentru controlul de constituționalitate. Regulile rezultă, expres sau implicit, din dispozițiile constituționale, din Legea nr. 47/1992, republicată, din Codul de procedură civilă. Trebuie amintit art. 14 din Legea nr. 47/1992, republicată, conform căruia „procedura jurisdicțională prevăzută de prezența lege se completează cu regulile procedurii civile, în măsura în care ele sunt compatibile cu natura procedurii în fața Curții Constituționale. Compatibilitatea se hotărăște exclusiv de Curte”. Procedura utilizată la Curtea Constituțională este oprocedură de drept public, nu este și nu are cum să fie în realizarea unui interes privat, chiar dacă declanșarea controlului se face, uneori, din inițiativă privată (părțile în proces). În consecință, nu există căi de atac împotriva deciziilor, nu se acordă cheltuieli de judecată, cererile sunt scutite de taxe de timbru. [ Mai mult... ] 

.....
    Potrivit art. 11 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, deciziile și hotărârile se pronunță în numele legii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 47/1992:
Dispoziții comune
Procedura jurisdicțională
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
;
se încarcă...