Art 3 Dispoziții generale | Lege 47/1992

Acesta este un fragment din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții generale -
Art. 3.
- Jurisprudență

(1) Atribuțiile Curții Constituționale sunt cele stabilite de Constituție și de prezenta lege.

(2) În exercitarea atribuțiilor care îi revin Curtea Constituțională este singura în drept să hotărască asupra competenței sale. Respingeri de neconstituționalitate (4), Doctrină (1)

(3) Competența Curții Constituționale, stabilită potrivit alin. (2), nu poate fi contestată de nici o autoritate publică. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Jurisdicția constituțională se particularizează față de alte jurisdicții speciale și prin faptul că deciziile curții nu pot fi cenzurate de instanțele judecătorești de drept comun. Dispozițiile legii organice aCurții Constituționale sunt deosebit de categorice în această privință. Astfel, potrivit art. 3 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 „Curtea Constituțională este singura în drept să hotărască asupra competenței sale”. Semnificative sunt, în continuarea aceleiași idei de principiu, și prevederile alineatului următor, potrivit cărora competența Curții Constituționale „nu poate fi contestată de nicio autoritate publică”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 47/1992:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Organizarea Curții Constituționale
Art 6 Organizarea Curții Constituționale
Art 7 Organizarea Curții Constituționale
Art 8 Organizarea Curții Constituționale
Art 9 Organizarea Curții Constituționale
Art 10 Dispoziții comune
Art 11 Dispoziții comune
Art 12 Dispoziții comune
Art 13 Dispoziții comune
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
;
se încarcă...