LISTA actelor normative și prevederilor referitoare la concediul de odihnă, concediul suplimentar de odihnă și concedii fără plată acordate pentru interese personale, care se abrogă | Lege 6/1992

Acesta este un fragment din Legea nr. 6/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXĂ -
LISTA
actelor normative și prevederilor referitoare la concediul de odihnă,
concediul suplimentar de odihnă și concedii fără plată acordate pentru
interese personale, care se abrogă

I. Acte normative care se abrogă în totalitate:

- Legea nr. 26/1967 privind concediul de odihnă al angajaților.

- Decretul nr. 338/1983 pentru modificarea Legii nr. 26/1967 privind concediul de odihnă al angajaților.

- H.C.M. nr. 1.149/1968 privind stabilirea criteriilor pentru determinarea locurilor de muncă cu condiții deosebite pentru care se acordă concedii suplimentare de odihnă și a locurilor de muncă pentru care durata concediului suplimentar de odihnă poate depăși 12 zile lucrătoare.

- Hotărîrea Guvernului nr. 436/1990 privind stabilirea locurilor de muncă sau activităților ce dau dreptul la concediu suplimentar de odihnă, precum și durata acestuia.

- Hotărîrea Guvernului nr. 650/1990 privind acordarea concediului de odihnă pentru personalul din unitățile subordonate Ministerului Industriei Ușoare.

II. Prevederile referitoare la concediul de odihnă, concediul suplimentar de odihnă și concedii fără plată acordate pentru interese personale, care se abrogă, cuprinse în următoarele acte normative:

- Art. 125, 126 și 163 din Codul muncii - Legea nr. 10/1972.

- Decretul-lege nr. 98/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din transporturile pe calea ferată.

- Hotărîrea Guvernului nr. 163/1990, în legătură cu unele drepturi privind activitățile și întreprinderile din cadrul Ministerului Industriei Electrotehnice și Electronice.

- Hotărîrea Guvernului nr. 164/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din cadrul combinatelor din metalurgia neferoasă.

- Hotărîrea Guvernului nr. 178/1990 privind acordarea unor drepturi personalului de la întreprinderea chimică "Carbosim" Copșa Mică, a celui de la fabricarea și ambalarea negrului de fum din cadrul C.P. Pitești.

- Hotărîrea Guvernului nr. 199/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din cadrul Combinatului metalurgic de metale neferoase Copșa Mică.

- Hotărîrea Guvernului nr. 266/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din industria extractivă, de petrol și gaze.

- Hotărîrea Guvernului nr. 267/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din industria minieră.

- Hotărîrea Guvernului nr. 268/1990 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității în unitățile subordonate Ministerului Industriei Metalurgice.

- Hotărîrea Guvernului nr. 314/1990 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și acordarea unor drepturi personalului din activitatea geologică.

- Hotărîrea Guvernului nr. 542/1990 privind stabilirea unor drepturi pentru personalul care își desfășoară activitatea în unități, subunități și formații de lucru cu profil de oțelării, turnătorii, forje, tratamente termice și acoperiri metalice din ramura construcții de mașini.

- Hotărîrea Guvernului nr. 610/1990 privind acordarea unor drepturi nevăzătorilor.

- Hotărîrea Guvernului nr. 672/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din întreprinderile, unitățile și subunitățile de producție industrială, exploatare portuară și de servicii tehnice, aparținînd Departamentului industriei materialelor de construcții și instalații din cadrul Ministerului Construcțiilor.

- Hotărîrea Guvernului nr. 811/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din cadrul Departamentului industriei lemnului.

Acesta este un fragment din Legea nr. 6/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...