Parlamentul României

Legea nr. 58/1992 cu privire la corelarea salariilor prevăzute de Legea nr. 53/1991, Legea nr. 40/1991 și Legea nr. 52/1991 cu nivelul salariilor de la societățile comerciale și regiile autonome

Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Referințe (1), Doctrine (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 140 din 23 iunie 1992.

În vigoare de la 01 iunie 1992

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

(1) Salariile de bază prevăzute de Legea nr. 53/1991, Legea nr. 40/1991 și Legea nr. 52/1991, indexate începînd cu 1 mai 1992, se majorează cu 20%.

(2) Limitele indemnizațiilor de conducere prevăzute în anexele legilor menționate la alin. (1), indexate începînd cu 1 mai 1992, se majorează cu 70%.

(3) Nivelurile noi ale salariilor și indemnizațiilor de conducere, stabilite potrivit alin. (1) și (2), se calculează și se transmit instituțiilor interesate de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, urmînd să fie indexate, în continuare, în raport cu creșterea coeficientului de indexare ce se va stabili, pentru societățile comerciale și regiile autonome, față de coeficientul de indexare aprobat la data de 1 mai 1992.

Art. 2. -

Salariul de merit poate fi acordat în condițiile prevăzute de lege, pentru cel mult 15% din numărul personalului de specialitate pe total instituție, din care cel puțin două treimi va fi utilizat pentru funcțiile de execuție de specialitate.

Art. 3. -

(1) Salariile de bază pentru persoanele încadrate prin cumul, inclusiv pentru pensionarii care cumulează pensia cu salariul, sînt cele stabilite potrivit art. 1.

(2) Salariile realizate prin cumul de funcții potrivit alin. (1), precum și veniturile realizate în afara funcției de bază, indiferent de unitatea în care acestea se obțin, se impozitează separat, aplicîndu-se impozitul prevăzut de lege, majorat cu 100%. Doctrină (1)

Art. 4. -

Pentru menținerea unui echilibru între salariile tuturor categoriilor de personal din instituțiile publice, Guvernul va lua măsuri pentru asigurarea unei creșteri medii a salariilor cu 20% și pentru personalul din celelalte unități bugetare ale cărui salarii se aprobă prin hotărîre a Guvernului.

Art. 5. -

Prezenta lege se aplică începînd cu data de 1 iunie 1992, în limita creditelor bugetare aprobate, dată de la care pot fi reanalizate indemnizațiile de conducere și salariile de merit stabilite, conform legii, la începutul anului. De la aceeași dată se abrogă prevederile art. 2 din Legea nr. 20/1992, precum și orice alte dispoziții contrare.

Art. 6. -

Modificările în structura veniturilor și a cheltuielilor bugetului de stat pe anul 1992, decurgînd din aplicarea prevederilor prezentei legi, se vor cuprinde în legea rectificativă a bugetului de stat, o dată cu alte modificări decurgînd din prevederile legale.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 4 iunie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 9 iunie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
MARȚIAN DAN

București, 19 iunie 1992.

Nr. 58.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...