Parlamentul României

Legea nr. 114/1992 referitoare la unele ordonanțe ale Guvernului, emise în baza Legii nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și autorizarea contractării și garantării unor credite externe

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 311 din 30 noiembrie 1992.

În vigoare de la 30 noiembrie 1992

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă următoarele ordonanțe, emise în temeiul Legii nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și autorizarea contractării și garantării unor credite externe:

1. Ordonanța nr. 6 din 4 august 1992 privind asigurarea fondurilor necesare în anul 1992 pentru aplicarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 13 august 1992.

2. Ordonanța nr. 7 din 4 august 1992 privind împrumutul de stat pentru finanțarea deficitului bugetului de stat pe anul 1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 13 august 1992, completată cu un articol nou, cu următorul conținut:

"

Art. 21. -

Împrumutul de stat prevăzut de art. 1 se amortizează în termen maxim de 5 ani, începînd cu anul 1993, în rate anuale egale, scadente la 30 noiembrie al fiecărui an."

3. Ordonanța nr. 10 din 7 august 1992 pentru aprobarea Statutului-cadru al Fondului Proprietății Private, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 26 august 1992, cu modificarea art. 6 alin. 2 din statutul-cadru, care va avea următorul conținut:

"

6.2. Primul Consiliu de administrație al Fondului Proprietății Private este compus din 7 membri propuși de Guvern, recomandați de comisiile economice ale Camerei Deputaților și Senatului, și aprobați, separat, de cele două Camere."

4. Ordonanța nr. 11 din 14 august 1992 privind modul de desfășurare și impozitare a activității de taximetrie auto, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 26 august 1992, cu următoarele modificări și completări:

a) Articolul 2 alineatul 1 va avea următorul conținut:

"

Persoanele fizice autorizate potrivit Decretului-lege nr. 54/1990, precum și colaboratorii cu autoturisme proprii ai societăților comerciale care desfășoară activitatea de taximetrie sînt supuse unui impozit forfetar trimestrial de 30.000 lei, care se plătește pînă la 25 ale ultimei luni din fiecare trimestru."

b) La articolul 3 se introduce un nou alineat, cu următorul conținut:

"

Consiliile locale pot modifica impozitul forfetar prevăzut la art. 2 cu pînă la 50%, în funcție de condițiile concrete de taximetrie existente în fiecare localitate."

5. Ordonanța nr. 12 din 17 august 1992 privind punerea la dispoziția autorităților publice locale a sumei de 26 miliarde lei din încasările obținute în anul 1992 la fondul constituit din influențele rezultate din reevaluarea, în anul 1991, a stocurilor de materii prime, materiale, semifabricate și produse finite, de către agenții economici cu capital de stat ca urmare a acțiunilor de liberalizare a prețurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 27 august 1992.

6. Ordonanța nr. 13 din 17 august 1992 privind programul, competențele și criteriile de desfășurare a activității de creditare a comerțului exterior și de asigurare a creditelor de export în anul 1992, în numele și în contul statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 26 august 1992.

7. Ordonanța nr. 14 din 17 august 1992 privind modificarea nivelului majorărilor de întîrziere datorate pentru neplata în termen a veniturilor cuvenite bugetului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 26 august 1992.

8. Ordonanța nr. 15 din 19 august 1992 cu privire la impozitele și taxele locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 26 august 1992, cu următoarele modificări și completări:

a) Punctul 3 din capitolul I al anexei va avea următorul conținut:

"3. 50% din impozitul pe clădiri şi taxa asupra mijloacelor de transport de la persoane juridice ................... 30%"

b) Punctul 6 din capitolul I al anexei se elimină.

c) La capitolul II al anexei, după punctul 3 se introduc două puncte noi, cu următorul conținut:

"31. 50% din impozitul pe clădiri şi taxa asupra mijloacelor de transport de la persoane juridice .................. 30%
32. Venituri din concesiuni Hotărîrea Guvernului nr. 1.228/1990 ............................... 50%"
Modificări (1)

9. Ordonanța nr. 22 din 21 august 1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992.

10. Ordonanța nr. 23 din 21 august 1992 privind modificarea unor sancțiuni contravenționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 14 octombrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 14 octombrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
MARȚIAN DAN

București, 18 noiembrie 1992.

Nr. 114.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...