ATRIBUȚIILE Inspecției pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat | Hotărâre 794/1992

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 794/1992 privind organizarea și funcționarea Ministerului Industriilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 4 -
ATRIBUȚIILE
Inspecției pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub
Presiune și Instalațiilor de Ridicat

Inspecția pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat are ca obiect de activitate controlul siguranței în funcționare al:

- instalațiilor sub presiune și de ridicat și a dispozitivelor de siguranță aferente acestora;

- aparatelor consumatoare de combustibil de uz neindustrial (sobe și alte aparate de încălzit, aparate de gătit și pentru încălzirea apei, arzătoare) și al dispozitivelor de siguranță aferente acestora;

- unor componente din obiectivele și instalațiile nucleare (conducte de abur-apă, alte lichide și gaze tehnice, recipiente sub presiune, pompe, armături, suporți ai elementelor sub presiune, suporți din zona activă) și al dispozitivelor de siguranță a acestora.

În acest scop îndeplinește următoarele atribuții:

- elaborează prescripții tehnice obligatorii privind:

proiectarea, omologarea, construirea, montarea, repararea, întreținerea, exploatarea, utilizarea, încărcarea, transportul, depozitarea, încercarea, verificarea și importul instalațiilor, componentelor, dispozitivelor de siguranță, aparatelor, materialelor și mijloacelor de control, după caz;
examinarea și autorizarea sudorilor, a personalului care execută examinări nedistructive, precum și a personalului de exploatare - fochiști, macaragii, liftieri, mecanici troliști și alte categorii stabilite prin prescripțiile tehnice;

- examinează, în vederea autorizării:

agenții economici care urmează să proiecteze, să construiască, să monteze, să repare, să controleze prin mijloace nedistructive, să întrețină, să încarce, să transporte, să depoziteze sau să verifice, după caz, instalații, componente, dispozitive de siguranță și aparate;
laboratoarele sau standurile unde urmează să se execute încercările, în vederea omologării instalațiilor, componentelor și aparatelor, inclusiv a dispozitivelor de siguranță, respectiv probele de tip ale aparatelor sau dispozitivelor de siguranță;
sudorii, personalul care execută examinări nedistructive, precum și personalul de exploatare, conform prevederilor prescripțiilor tehnice;

- retrage autorizațiile acordate cînd constată că nu sînt îndeplinite prescripțiile tehnice;

- participă la lucrările de omologare a instalațiilor, componentelor, aparatelor, dispozitivelor de siguranță aferente acestora, a produselor din metale feroase și neferoase și pentru sudare destinate construirii, montării sau reparării instalațiilor, componentelor, dispozitivelor de siguranță și aparatelor, procedeelor de sudare, precum și a materialelor sau mijloacelor de control nedistructive și își dă acordul dacă sînt îndeplinite prevederile din prescripțiile tehnice;

- avizează:

proiectele, respectiv desenele tip de ansamblu, elaborate de agenții economici cu privire la respectarea prevederilor prescripțiilor tehnice;
importul instalațiilor, componentelor, dispozitivelor de siguranță, aparatelor, materialelor feroase și neferoase și pentru sudare destinate construirii, montării sau reparării instalațiilor, componentelor, dispozitivelor de siguranță și aparatelor, precum și al materialelor sau mijloacelor de control nedistructive, în cazul în care prescripțiile tehnice ale furnizorului străin, după care se oferă instalațiile, componentele, dispozitivele de siguranță, aparatele, materialele sau mijloacele de control, prezintă diferențe față de prescripțiile tehnice în vigoare în țară. Este interzis importul fără acest aviz.

În cazul în care aceste materiale, dispozitive și instalații se încadrează în prescripțiile tehnice, acceptă importul, efectuînd verificări la furnizor;

standardele naționale în domeniul său de activitate;
proiectele de acte normative care au implicații în domeniul său de activitate;

- verifică prin sondaj:

în unitățile producătoare materialele feroase și neferoase și pentru sudare destinate construirii, montării sau reparării instalațiilor, componentelor, dispozitivelor de siguranță și aparatelor, precum și materialele sau mijloacele de control nedistructive, urmărind respectarea condițiilor prevăzute prin documentația de omologare și normele de produs. Poate interzice funcționarea acestora cînd constată că nu sînt îndeplinite prevederile prescripțiilor tehnice privind funcționarea acestora în condiții de siguranță;
instalațiile, componentele, dispozitivele de siguranță și aparatele în timpul construirii, pe fluxul de fabricație și în final, pe parcursul montajului, la punerea în funcțiune, periodic în exploatare, pe parcursul reparării, în timpul încărcării, transportului sau depozitării. Poate interzice funcționarea acestora cînd constată că nu sînt îndeplinite prevederile prescripțiilor tehnice privind funcționarea acestora în condiții de siguranță;

- verifică tehnic și autorizează funcționarea pentru:

cazanele locomotivelor de cale ferată, recipientele care lucrează sub presiune pentru instalațiile de frînare, basculare, semnalizare, montate pe vehicule feroviare, utilaje grele, pentru întreținerea mecanizată a căii și autovehicule, precum și instalațiile sub presiune și instalațiile de ridicat montate pe nave, pe baza prescripțiilor tehnice ale Ministerului Transporturilor;
instalațiile sub presiune și instalațiile de ridicat aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale și Ministerului de Interne, pe baza prescripțiilor tehnice ale acestor ministere;
instalațiile sub presiune și de ridicat din subteran, troliile și instalațiile de extracție minieră, troliile de la excavatoarele cu rotor, mașinile de haldat și mașinile din depozitele carierelor de cărbune, precum și instalațiile de ridicat din sondele de foraj și extracție, pe baza prescripțiilor tehnice ale Ministerului Industriilor - Departamentul Minelor și Geologiei și respectiv, Direcția Generală Petrol și Gaze;
conductele cu fluide sub presiune, cu excepția celor de abur și apă fierbinte, pe baza prescripțiilor tehnice-cadru elaborate de Inspecția pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat adaptate în mod corespunzător specificului de către agenții care dețin astfel de conducte. Prescripțiile tehnice privind conductele magistrale pentru transportul produselor petroliere și al gazelor naturale, conductele sub presiune pentru produsele din rafinăriile și schelele petroliere, conductele de legătură dintre acestea, conductele de gaze naturale, din schelele de petrol și gaze, precum și conductele de distribuție sub presiune din localități vor fi elaborate prin specialiștii proprii sau ai unor unități de specialitate din aria de activitate a Ministerului Industriilor și vor fi avizate de Inspecția pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat;

- aplică, prin personalul abilitat în acest scop, în condițiile prevăzute de lege, sancțiuni contravenționale pentru abaterile de la prevederile prescripțiilor tehnice și sesizează organele competente despre faptele de încălcare a dispozițiilor legale privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor și aparatelor, sancționate de legea penală;

- examinează și ține evidența avariilor și accidentelor instalațiilor, componentelor și aparatelor, analizează cauzele care le-a generat și stabilește măsuri de prevenire;

- percepe, pentru prestările de servicii efectuate, tarife stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 794/1992 privind organizarea și funcționarea Ministerului Industriilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 794/1992:
DOMENII DE ACTIVITATE ale Ministerului Industriilor
ATRIBUȚIILE ȘI COMPETENȚELE Inspecției de Stat pentru Resurse Minerale
ATRIBUȚIILE Inspecției pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
ATRIBUȚIILE Agenției Române pentru Conservarea Energiei
ATRIBUȚIILE Comisiei Naționale pentru Reciclarea Materialelor
UNITĂȚILE din Subordinea Ministerului Industriilor
;
se încarcă...