Guvernul României

Hotărârea nr. 147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staționate neregulamentar pe drumurile publice

Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 59 din 06 aprilie 1992.

În vigoare de la 06 aprilie 1992 până la 25 octombrie 2018, fiind abrogat prin Hotărâre 827/2018.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. - Jurisprudență

Autovehiculele sau remorcile staționate neregulamentar pot fi blocate sau ridicate, transportate și depozitate în spații de parcare fixate de primării, pînă la eliberarea acestora proprietarilor.

Art. 2. - Jurisprudență

Constatarea staționării neregulamentare a autovehiculelor sau remorcilor se efectuează de ofițerii sau subofițerii de poliție, de primari, precum și de împuterniciții consiliului local pe raza căruia s-a petrecut fapta contravențională, care aplică și sancțiunea, conform prevederilor legale în vigoare.

Agenții constatatori prevăzuți la alin. 1 dispun în scris măsurile de blocare sau ridicare a vehiculelor prevăzute la art. 1 și asistă la aceste operațiuni.

Art. 3. - Jurisprudență

Blocarea, ridicarea, transportul și depozitarea autovehiculelor se efectuează de unitățile autorizate prin dispoziția primarului.

Art. 4. - Jurisprudență

Unitățile autorizate potrivit art. 3 răspund pentru eventualele avarii cauzate autovehiculelor, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 5. - Jurisprudență

Deblocarea ori restituirea autovehiculelor sau remorcilor se efectuează de unitățile autorizate, după ce se face dovada achitării amenzii contravenționale și a taxei speciale stabilite de consiliul local, potrivit legii, precum și a cheltuielilor reprezentînd contravaloarea operațiunilor efectuate.

PRIM-MINISTRU
THEODOR STOLOJAN

Contrasemnează:
Ministrul de interne,
Victor Babiuc
Secretari de stat
în Departamentul pentru Administrația Publică Locală,
Doru Viorel Ursu Teodor Mircea Vaida

București, 26 martie 1992.

Nr. 147.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...