Guvernul României

Hotărârea nr. 102/1992 privind unele hotărîri adoptate anterior aprobării Constituției României, care au aplicabilitate și în continuare

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 aprilie 1992

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Articol unic. -

Hotărîrile Guvernului prevăzute în anexa la prezenta se aplică în continuare și se vor publica în Monitorul Oficial al României.

PRIM-MINISTRU
THEODOR STOLOJAN

Contrasemnează:
Ministrul justiției,
Mircea Ionescu-Quintus
Secretarul general al Guvernului,
Paul Jerbas

București, 29 februarie 1992.

Nr. 102.

ANEXĂ

LISTA
pe ministere inițiatoare a hotărîrilor Guvernului adoptate în
anii 1990-1991, ce au aplicabilitate și după intrarea în vigoare a
Constituției României și care se publică în Monitorul Oficial
al României*)

*) Hotărîrile Guvernului cuprinse în această anexă se vor publica în mai multe numere ale Monitorului Oficial al României, Partea I.

Nr. crt. Ministerul inițiator Nr. H.G. - 1990 Nr. H.G. - 1991
0 1 2 3
1. Ministerul de Interne 408; 473; 506; 975 137; 529; 614
2. Ministerul Afacerilor Externe 546; 935 333; 363; 421; 431; 432; 766
3. Ministerul Industriei 241; 256; 307; 310; 379; 380; 422; 478; 538; 694; 764; 949; 1031; 1251; 1311 406; 427
4. Ministerul Comerțului și Turismului Departamentul Comerțului Exterior
799; 902; 903; 959; 1198; 1216; 1229; 1249; 1280; 1312; 1313 208; 221; 222; 265; 338; 363; 400; 401; 450; 456; 575
Departamentul Comerțului Interior
946; 969; 1058; 1063; 1282
5. Ministerul Transporturilor 352; 557; 1149; 1259 382; 426; 439; 535; 656; 685; 755
6. Ministerul Comunicațiilor 879
7. Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului 449; 1223; 1259
8. Ministerul Mediului 232; 872; 1072; 1217; 1226; 1244; 1269; 1271 322; 354; 440; 534
9. Ministerul Agriculturii și Alimentației 246; 381; 477; 526; 590; 688; 706; 815; 884; 920; 973; 1209; 1267; 1276 163; 194: 316; 469; 533; 632; 684; 746; 750
10. Ministerul Economiei și Finanțelor 328; 340; 341; 360; 424; 427; 574; 614; 620; 740; 741; 764; 783; 956; 968; 975; 1021; 1157; 1270; 1280; 1282; 1312; 1314 57; 102; 197; 200; 213; 304; 328; 404; 467; 482; 572; 663; 720; 752; 754
11. Ministerul Justiției 368; 918; 933; 955; 1019; 1089 50; 95; 283; 496; 568; 669
12. Ministerul Învățămîntului și Științei 113; 136; 179; 209; 211; 225; 226; 404; 406; 428; 431; 455; 459; 460; 508; 586; 940; 1077; 1141; 1156; 1220; 1305; 1319 285; 533; 623; 644; 743
13. Ministerul Sănătății 143; 170; 172; 226; 367; 455; 462; 463; 554; 586; 642; 961; 1159
14. Ministerul Culturii 263; 343; 354; 604; 605; 657; 664; 942; 1208 165; 420; 452; 478
15. Ministerul Muncii și Protecției Sociale 299; 386; 481; 547; 559; 647; 671; 931 498
16. Ministerul Tineretului și Sportului 297; 994
17. Agenția Națională pentru Privatizare 422; 592
18. Secretariatul de Stat pentru Culte 233; 592; 939; 1219; 1225
19. Centrul Național al Cinematografiei 296
20. Departamentul pentru Administrația Publică Locală 1310 748

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...