Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei

Ordinul nr. 468/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 903 din 05 octombrie 2004.

În vigoare de la 05 octombrie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 4.543/468

Ministerul Educației și Cercetării

Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării și ale art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 32 din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 37 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților,

ministrul educației și cercetării și ministrul muncii, solidarității sociale și familiei emit următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Procedura de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Se aprobă utilizarea certificatelor cu sigla Consiliului pentru Standarde Ocupaționale și Atestare - COSA, cu seria A, de la numărul 001501 până la numărul 025000, cu aplicarea timbrului sec al Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților, ca urmare a preluării activității Consiliului pentru Standarde Ocupaționale și Atestare de către Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților.

Art. 3. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. -

Direcția generală pentru învățământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, Direcția politici forță de muncă din cadrul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul educației și cercetării, Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Alexandru Athanasiu Dan Mircea Popescu

ANEXĂ

PROCEDURĂ
de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute
pe alte căi decât cele formale
Modificări (2)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...