Ministerul Educației și Cercetării

Ordinul nr. 3848/2004 privind aprobarea Criteriilor de selectare a instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național utilizate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 486 din 31 mai 2004.

În vigoare de la 31 mai 2004 până la 26 august 2018, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 677/2018.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 49 alin. (8) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,

ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Criteriile de selectare a instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național utilizate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului delegat la Ministerul Educației și Cercetării pentru activitatea de cercetare nr. 7.233/2002 privind aprobarea Criteriilor de selectare a instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național utilizate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 906 din 13 decembrie 2002.

Art. 3. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației și cercetării,
Alexandru Athanasiu

București, 14 mai 2004.

Nr. 3.848.

ANEXĂ

CRITERII
de selectare a instalațiilor și obiectivelor speciale de interes
național utilizate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...