Organizația Maritimă Internațională

Rezoluția MSC.356(92) adoptată la 21 iunie 2013 privind adoptarea amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenția internațională din 1966 asupra liniilor de încărcare, așa cum a fost amendat

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 93 din 04 februarie 2015.

În vigoare de la 01 ianuarie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Comitetul de Siguranță Maritimă,

amintind articolul 28 (b) al Convenției privind crearea Organizației Maritime Internaționale, referitor la funcțiile Comitetului,

amintind, de asemenea, articolul VI din Protocolul din 1988 privind Convenția internațională din 1966 asupra liniilor de încărcare (denumit în continuare "Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare") referitor la procedurile de amendare,

luând act de amendamentele propuse la Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare pentru a face Codul pentru organizațiile recunoscute (Codul RO) obligatoriu,

luând în considerare, în cadrul celei de-a nouăzeci și doua sesiuni, amendamentele la Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare, propuse și difuzate în conformitate cu paragraful 2 (a) al articolului VI din acesta,

1. adoptă, în conformitate cu paragraful 2 (d) al articolului VI din Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare, amendamentele la Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluție;

2. stabilește, în conformitate cu paragraful 2 (f) (ii) (bb) al articolului VI din Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare, că amendamentele menționate se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2014, cu excepția cazului în care, înainte de această dată, mai mult de o treime din părțile la Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare sau părțile ale căror flote comerciale reprezintă în total cel puțin 50% din tonajul brut al tuturor flotelor comerciale ale tuturor părților vor fi notificat Organizației obiecțiile lor la aceste amendamente;

3. invită părțile interesate să ia notă de faptul că, în conformitate cu paragraful 2 (g) (ii) al articolului VI din Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare, amendamentele vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2015 după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu paragraful 2 (e) al articolului VI din Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare, să transmită copii certificate ale prezentei rezoluții și ale textului amendamentelor conținute în anexă tuturor părților la Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare;

5. solicită, de asemenea, secretarului general să transmită copii ale prezentei rezoluții și ale anexei sale membrilor Organizației care nu sunt părți la Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare.

ANEXĂ la Rezoluția MSC.356(92)

AMENDAMENTE
la
anexa B la Protocolul din 1988 privind Convenția internațională din 1966 asupra liniilor de încărcare, așa cum a fost amendat

ANEXA I

Reguli pentru determinarea liniilor de încărcare

CAPITOLUL I Generalități

Regula 2-1 - Autorizarea organizațiilor recunoscute

1. Textul existent al regulii 2-1 este înlocuit cu următorul:

"

Administrația trebuie să autorizeze organizațiile, inclusiv societățile de clasificare, menționate în articolul 13 din Convenție și regula 1 (2), în conformitate cu prevederile prezentei convenții și ale Codului pentru organizațiile recunoscute (Codul RO), care este format din partea 1 și partea 2 (ale căror prevederi trebuie să fie considerate ca fiind obligatorii) și partea 3 (ale cărei prevederi trebuie să fie considerate ca fiind recomandări), astfel cum acesta a fost adoptat de către Organizație prin Rezoluția MSC.349 (92) și astfel cum acesta poate fi amendat de către Organizație, cu condiția că:

(a) amendamentele la partea 1 și partea 2 ale Codului RO sunt adoptate, intrate în vigoare și au efect în conformitate cu prevederile articolului VI al prezentului protocol;

(b) amendamentele la partea 3 a Codului RO sunt adoptate de către Comitetul de siguranță maritimă în conformitate cu regulile sale de procedură; și

(c) orice amendamente adoptate de către Comitetul de siguranță maritimă și de către Comitetul pentru protecția mediului marin sunt identice și intră în vigoare sau au efect în același moment, după caz."

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...