Consiliul Concurenței

Ordinul nr. 61/2004 privind punerea în aplicare a regulamentelor și instrucțiunilor Consiliului Concurenței, elaborate în baza Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare

Modificări (5), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 288 din 01 aprilie 2004.

În vigoare de la 01 aprilie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În baza:

- Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurenței;

- prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f), ale art. 28 alin. (1), (2) și (3) și ale art. 29 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

președintele Consiliului Concurenței emite următorul ordin:

Art. 1. -

În urma adoptării în Plenul Consiliului Concurenței se pun în aplicare următoarele regulamente și instrucțiuni, prevăzute în anexele nr. 1, 2, 3, 4 și 5*), care fac parte integrantă din prezentul ordin:

- Regulament de organizare, funcționare și procedură al Consiliului Concurenței;

- Regulament privind stabilirea și perceperea tarifelor pentru procedurile și serviciile prevăzute de Legea concurenței nr. 21/1996 și regulamentele emise în aplicarea acesteia;

- Instrucțiuni cu privire la definirea pieței relevante, în scopul stabilirii părții substanțiale de piață;

- Instrucțiuni privind modul de aplicare a regulilor de concurență acordurilor de acces din sectorul de comunicații electronice - cadrul general, piețe relevante, principii;

- Instrucțiuni date în aplicarea prevederilor art. 33 din Legea concurenței nr. 21/1996, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice.

Art. 2. -

Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenței vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin, regulamentele și instrucțiunile menționate la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*) Anexele nr. 1, 2, 3, 4 și 5 sunt reproduse în facsimil.

Președintele Consiliului Concurenței,
Mihai Berinde

București, 26 martie 2004.

Nr. 61.

ANEXA Nr. 1

REGULAMENT
de organizare, funcționare și procedură al Consiliului Concurenței
Modificări (2)

ANEXA Nr. 2

REGULAMENT
privind stabilirea și perceperea tarifelor pentru procedurile
și serviciile prevăzute de Legea concurenței nr. 21/1996 și
regulamentele emise în aplicarea acesteia

ANEXA Nr. 3

INSTRUCȚIUNI
cu privire la definirea pieței relevante, în scopul
stabilirii părții substanțiale de piață

ANEXA Nr. 4

INSTRUCȚIUNI
privind modul de aplicare a regulilor de concurență acordurilor
de acces din sectorul de comunicații electronice - cadru general,
piețe relevante și principii

ANEXA Nr. 5

INSTRUCȚIUNI
date în aplicarea prevederilor art. 33 din Legea
concurenței nr. 21/1996, cu privire la calculul
taxei de autorizare a concentrărilor economice

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...