Ministerul Culturii și Cultelor

Ordinul nr. 2237/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 martie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul culturii și cultelor emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele metodologice de semnalizare a monumentelor istorice, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Se instituie însemnul distinctiv care atestă regimul juridic de monument istoric al unui bun imobil, în vederea protejării sale în timp de pace sau de conflict armat, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

Sigla monumentelor istorice este prevăzută în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

Se instituie însemnul distinctiv care atestă regimul juridic de monument istoric înscris în Lista patrimoniului mondial, în vederea protejării sale în timp de pace sau de conflict armat, prevăzut în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. -

Modalitatea de inscripționare a monumentelor istorice este prevăzută în anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. -

Direcția monumente istorice și muzee, Direcția patrimoniul public, investiții, servicii deconcentrate, administrativ și direcțiile județene pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, respectiv a municipiului București, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul culturii și cultelor,
Răzvan Theodorescu

București, 27 aprilie 2004.

Nr. 2.237.

ANEXA Nr. 1

NORME METODOLOGICE
de semnalizare a monumentelor istorice

ANEXA Nr. 2*) Modificări (1)

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 3*)

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 4*)

*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 5

Conținutul plăcii explicative de inscripționare pentru monumentele istorice arheologice:

- tipul monumentului arheologic (cetate, necropolă, așezare, tell, tumul, etc.);

- numele antic al sitului/coordonatele geografice actuale;

- codul în Lista monumentelor istorice/codul RAN;

- încadrarea cronologică;

- scurtă descriere (circa 20 de cuvinte).

Conținutul plăcii explicative de inscripționare pentru monumentele istorice de alte tipuri:

- tipul monumentului (casă, biserică, cetate, etc.);

- denumirea actuală/denumirea anterioară (dacă este cazul);

- codul în Lista monumentelor istorice;

- datare;

- scurtă descriere (circa 20 de cuvinte).

ANEXA Nr. 6*) Modificări (1)

*) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 7*) Modificări (1)

*) Anexa nr. 7 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 8*) Modificări (1)

*) Anexa nr. 8 este reprodusă în facsimil.

;
se încarcă...