Ministerul Culturii și Cultelor

Ordinul nr. 2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, și a Listei monumentelor istorice dispărute

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 646 din 16 iulie 2004.

În vigoare de la 16 iulie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În baza art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 3, 7, 21 și 28 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările ulterioare,

ținând seama de dispozițiile Ordinului ministrului culturii și cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare și evidență a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fișei analitice de evidență a monumentelor istorice și a Fișei minimale de evidență a monumentelor istorice, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor Ordinului ministrului culturii și cultelor nr. 2.043/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice,

având în vedere Decizia Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice nr. 4.333 din 29 iunie 2004 și Avizul Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice nr. 155/E din 29 iunie 2004,

ministrul culturii și cultelor emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se aprobă Lista monumentelor istorice clasate în grupa A sau B, actualizată, cuprinsă în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Se aprobă Lista monumentelor istorice dispărute, cuprinsă în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Listele prevăzute la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. -

Ministerul Culturii și Cultelor, direcțiile pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București, precum și autoritățile administrației publice centrale și locale (prefecturile, consiliile județene, consiliile locale și primăriile) cu atribuții în domeniul protejării monumentelor istorice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

*) Anexele nr. 1 și 2 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul, șos. Panduri nr. 1.

Ministrul culturii și cultelor,
Răzvan Theodorescu

București, 8 iulie 2004.

Nr. 2.314.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...