Cumpără forma actualizată
  •  

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin Sentința civilă nr. 2.004 din 23 iunie 2014, pronunțată în Dosarul nr. 367/2/2014, Curtea de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității.

5. Excepția a fost ridicată de pârâtul Gheorghe Pricop într-o cauză având ca obiect o acțiune în constatare întemeiată pe dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008.

6. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că textul legal privind conceptul de colaborator este neconstituțional, deoarece el este în totală contradicție cu prevederile art. 15 alin. (2) din Constituția României. Astfel, dispozițiile de lege criticate au ca efect condamnarea colaboratorului, pentru fapte comise în perioade de timp îndepărtate, anterioare intrării în vigoare a legii, fapte pentru care, chiar penale dacă ar fi fost, a intervenit prescripția.

7. De asemenea, consideră că normele legale supuse controlului de constituționalitate aduc atingere drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, întrucât nu stabilesc, clar și fără echivoc, modalitatea de identificare a persoanelor care au avut de suferit ca urmare a informării făcute la securitate de o anumită persoană, ce este numită colaborator al securității. Totodată, apreciază că este încălcat dreptul la un proces echitabil, deoarece colaboratorul nu poate să formuleze apărări în fața Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității și instanței de judecată, în cadrul acțiunii în constatare a calității de colaborator/lucrător al securității, nu face decât să valideze verdictul dat de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității.

8. În continuare, autorul arată că procedura instituită de art. 8, 9 și 10 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 24/2008 și Legea nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, privind modalitatea de stabilire a calității de colaborator al securității, este neconstituțională, întrucât încalcă prevederile constituționale ale art. 16. Consideră că stabilirea statutului de colaborator se face în mod discriminatoriu, atât de direcția juridică, cât și de Colegiul CNSAS, după metode și modalități ce nu respectă principiul egalității în drepturi stabilit prin Constituție. Astfel, sunt analizați după același principiu atât informatorii care au prezentat informații curente, fapte antisociale și presupuse infracțiuni de drept comun, cât și informatorii care, din sentimente patriotice, au furnizat informații ce priveau siguranța statului, capacitatea de apărare a țării, eventualele practici teroriste, acțiunile subversive ale unor forțe, interne și externe, privind subminarea capacității de apărare a patriei și economiei naționale.

9. În final, susține că nu beneficiază de prevederile art. 8 din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, persoanele, civili sau militari, care au stabilită calitatea de colaborator/lucrător al securității, întrucât Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989 (SSPR) cere beneficiarului legii o declarație pe propria răspundere că nu a făcut poliție politică și nu a acționat, nu a instigat și nu a luptat, sub orice formă, împotriva Revoluției. În baza acestei cereri, SSPR cere CNSAS să verifice dacă beneficiarul respectiv a făcut poliție politică. Consideră că, prin această verificare, "CNSAS se situează deasupra legii".

10. Curtea de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Invocă în acest sens jurisprudența Curții Constituționale în materie.

11. Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

12. Avocatul Poporului consideră că prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 sunt constituționale, sens în care reține că prevederile criticate nu încalcă principiul constituțional al neretroactivității legii, de vreme ce efectele atribuirii calității de lucrător sau colaborator al Securității se produc numai pentru viitor, din momentul intrării în vigoare a reglementării legale, fără a angaja răspunderea juridică. De asemenea, textul criticat nu instituie niciun privilegiu sau discriminare pe criterii arbitrare, fiind aplicabil tuturor persoanelor aflate în ipoteza normei. Totodată, arată că nu sunt înfrânte nici prevederile referitoare la libertatea de exprimare, întrucât activitatea de deconspirare a Securității se justifică prin interesul general pe care, în actualul context istoric, societatea românească îl manifestă față de consemnarea publică a celor care au fost lucrători sau colaboratori ai Securității.

13. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Acesta este un fragment din Decizia nr. 751/2014 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Decizie 751/2014:
C U R T E A,
C U R T E A,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
În numele legii
D E C I D E:
;
se încarcă...