Camera Deputaților

Hotărârea nr. 5/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Progresele înregistrate în ceea ce privește finalizarea pieței interne a energiei COM (2014) 634 final

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 februarie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 67 și 148 din Constituția României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene și ale art. 40 din Hotărârea Camerei Deputaților nr. 11/2011 privind procedura de lucru și mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naționale,

Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Luând în considerare Proiectul de opinie nr. 4 c-19/419, adoptat de Comisia pentru afaceri europene, în ședința din 16 decembrie 2014,

A. Camera Deputaților constată că, la nivelul Uniunii Europene, există o continuă preocupare majoră pentru îndeplinirea integrală a obiectivelor Planului de acțiune din 2012 privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, energia din surse regenerabile și eficiența energetică și consideră că, dincolo de aceste obiective, integrarea în continuare a piețelor energiei, prin transpunerea și punerea în aplicare în întregime în toate statele membre a celui de al treilea pachet privind energia, va fi o condiție prealabilă pentru atingerea obiectivelor pe termen mediu și lung, fapt binevenit pentru Uniunea Europeană și pentru România.

B. Camera Deputaților constată că Uniunea Europeană este pe direcția corespunzătoare evoluțiilor socioeconomice, integrarea pieței furnizând deja rezultate concrete după cum urmează:

1. În ceea ce privește progresul în implementarea și aplicarea celui de-al treilea pachet privind energia a fost promovat un cadru legal menit să capete o formă armonizată și puternică la nivelul întregii Uniuni Europene.

Susținem necesitatea elaborării unor planuri naționale ambițioase în domeniu, pentru atingerea obiectivelor cu privire la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, energia din surse regenerabile și eficiența energetică, însă într-un orizont de timp mai mare decât cel prevăzut, eventual cu stabilirea unor ținte intermediare de referință.

2. În ceea ce privește noile infrastructuri și creșterea schimburilor transfrontaliere, o mare parte dintre interconexiuni a fost finalizată, iar alte proiecte vitale sunt deja în desfășurare, atât pentru energie, cât și pentru gazele naturale. Comerțul transfrontalier între majoritatea țărilor europene a crescut și astfel utilizarea interconexiunilor și ponderea importurilor în totalul energiei electrice disponibile pentru consum final au crescut în 23 de state membre între anii 2008 și 2012.

Considerăm că este imperios necesar ca investițiile în infrastructura energetică să crească echilibrat în toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene.

3. Creșterea competiției în întreaga piață angro păstrează prețurile sub control. Conform analizei Comisiei Europene, prețurile pe piața angro au scăzut semnificativ în perioada 2008-2012, între 35% și 45%, și au rămas aceleași pentru gaze. Cu toate acestea, în timp ce evoluția prețurilor pe piețele angro este încurajatoare, consumatorii mici - cetățenii și întreprinderile mici și mijlocii - nu se confruntă direct cu aceste beneficii. O parte importantă și în creșterea facturii de energie cu amănuntul din Uniunea Europeană constă, printre altele, din taxe și suprataxe. Statele membre vor trebui să evalueze și să coordoneze mai bine intervențiile pe piața de energie și suprataxele costisitoare ce rezultă din asemenea acțiuni, în scopul de a modera prețurile facturilor cu amănuntul.

Susținem cu tărie punerea la dispoziția consumatorilor a instrumentelor legale și tehnice pentru a cunoaște și controla consumul propriu și pentru a avea libertatea de a-și alege furnizorii de servicii energetice sau de a produce singuri energie durabilă, dar consideră că producerea de energie în regim propriu are un potențial insuficient exploatat.

C. Camera Deputaților apreciază că, în termeni concreți, finalizarea pieței de energie presupune finalizarea normelor pentru piața internă pentru a asigura eliminarea barierelor normative - ceea ce implică relații cu autoritățile de reglementare și părțile interesate la nivel național și european pentru punerea în aplicare și extinderea cadrului juridic existent, precum și finalizarea infrastructurii - prin identificarea proiectelor importante de infrastructură pentru gaze naturale și pentru energie electrică și construirea interconexiunilor lipsă.

D. Camera Deputaților consideră că integrarea pieței de energie are nevoie de următoarele:

1. Mai multe rețele, precum și reguli mai transparente, mai simple și mai robuste

Recomandăm Comisiei Europene să analizeze urgentarea construirii unei infrastructuri adiționale, piețele de energie putând funcționa numai când sunt bine conectate. Pentru gaze, investițiile ar trebui îndreptate către scoaterea din izolare a statelor baltice și diversificarea stocurilor în multe state membre din centru-estul și sud-estul Europei. Este nevoie de o mai mare investiție într-o structură energetică strategică, în proiectele de inițiere a unor tehnologii sau soluții inovatoare în domeniul energiei și care contribuie la scăderea emisiei de gaze cu efect de seră, care sunt în fază incipientă în acest moment, investiție pe care Europa ar putea-o susține atât financiar, cât și administrativ.

2. Concentrare mai mare asupra proiectelor prioritare în producerea, transportul, distribuția și depozitarea energiei electrice și a gazelor naturale, precum și asupra eficienței energetice.

3. Redefinirea politicilor energetice ale Uniunii Europene - prin schimbarea structurii mixtului energetic și regândirea modului de utilizare a cărbunelui și a energiei nucleare - datorită faptului că ne aflăm într-un moment tensionat în sectorul energie din Europa, determinat de evenimentele din Ucraina și de problemele privind aprovizionarea cu gaze naturale din Rusia.

4. Îmbunătățirea securității energetice a Uniunii Europene, prin recurgerea la soluții locale. Diversificarea rutelor și a furnizorilor este un element-cheie pentru a nu fi vulnerabili în fața furnizorilor individuali.

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaților în ședința din 3 februarie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
RODICA NASSAR

București, 3 februarie 2015.

Nr. 5.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...