Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice - MMFPSPV

Ordinul nr. 131/90/2015 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului sănătății publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 februarie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 131/90

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Ministerul Sănătății

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1.454/DPPD din 23 ianuarie 2015/NB 639 din 27 ianuarie 2015 al Direcției protecția persoanelor cu dizabilități din Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din Ministerul Sănătății,

luând în considerare prevederile art. 85 alin. (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și modificarea unor acte normative și ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și ministrul sănătății emit următorul ordin:

Art. I. -

În anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului sănătății publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 și 885 bis din 27 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, la capitolul 4 "Funcțiile sistemului cardiovascular, hematologic, imunitar și respirator" litera A, punctul II se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Direcția protecția persoanelor cu dizabilități, Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, serviciile de evaluare complexă a persoanelor adulte din cadrul direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București, precum și comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București, din subordinea consiliilor județene vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
George Codrin Scutaru,
secretar de stat
p. Ministrul sănătății,
Alin Iulian Țucmeanu,
secretar de stat

ANEXĂ

II. Evaluarea gradului de handicap în afectarea funcțiilor arterelor legate de fluxul sanguin

a. Construcția și/sau obstrucția arterială (arteriopatii obliterante) - Trombangiopatii obliterante - boală Buerger

b. Angineuropatii primare (boală Raynaud)*

c. Limfedemul primar**și secundar***

PARAMETRI FUNCȚIONALI - Indicele gleznă/braț;
- examen Doppler;
- RMN;
- angiografia cu substanță de contrast;
- pletismografia prin impedanță.
N.B. Pentru arteriopatii:
1. evaluare în funcție de gradul de ischemie periferică, modul de apariție a claudicației intermitente și intensitatea tulburărilor ischemico-necrotice;
2. evaluare după clasificarea Leriche-Fontaine.
3. evaluare după indicele gleznă/braț
DEFICIENȚĂ UȘOARĂ HANDICAP UȘOR Arteriopatie obliterantă stadiul IIa și stadiul IIb cu claudicație intermitentă sau constricția arterială evaluată prin metode de laborator (parametri funcționali) Indicele gleznă/braț 0,6-0,8
DEFICIENȚĂ MEDIE HANDICAP MEDIU Arteriopatie obliterantă stadiul III cu claudicație intermitentă în repaus, dureri în decubit
Indicele gleznă/braț < 0,6
Arteriopatie obliterantă stadiul IV cu amputație gambă unilateral protezată. BR cu crize vaso-spastice frecvente, cu dureri, cianoza degetelor mâinii și parestezii
Limfedemul primar/secundar cu deformarea unilaterală globală a membrului superior sau inferior
DEFICIENȚĂ ACCENTUATĂ HANDICAP ACCENTUAT Arteriopatie obliterantă stadiul IV cu:
- amputații de membre unilaterale sau bilaterale greu protezabile sau neprotezabile:
- amputație de coapsă (bont mai mic de 6 cm) greu protezabilă, dezarticulație coxo-femurală;
- amputație bilaterală a membrului pelvin de la nivelul gambelor;
- amputație unilaterală asociată cu anchiloze și calusuri vicioase contralateral. Arteriopatie obliterantă stadiul IV cu amputație de gambă unilateral neprotezată, cu tulburări trofice cutanate la membrul contralateral
Angioneuropatiile primare (B.R.) forme avansate
Limfedemul primar bilateral cu deformare globală a membrului superior sau inferior, cu tulburări accentuate de manipulație, gestualitate, statică și mers
DEFICIENȚĂ GRAVĂ HANDICAP GRAV Arteriopatie obliterantă stadiul IV cu:
- amputație a ambelor coapse (imposibilitatea realizării ortostatismului fără cârje);
- lipsa prin dezarticulație a unui membru pelvin, asociată cu anchiloza membrului pelvin opus;
- lipsa prin dezarticulație a unui membru pelvin, asociată cu amputație sau dezarticulație de membru toracic;
- amputația membrului toracic unilaterală cu reducerea prehensiunii contralateral;
- amputație a ambelor membre toracice (de la diferite niveluri) cu redori strânse ale articulațiilor cu imposibilitatea realizării gestualității profesionale și uzuale.
- Limfedemul primar/secundar bilateral cu deformare globală a membrului superior sau inferior, cu tulburări grave de manipulație, statică și mers

* Caracterizate prin spasm al arteriolelor de la nivelul degetelor și, ocazional, al altor extremități, prag scăzut pentru aplicații reci sau orice cauză care activează simpaticul sau eliberarea de catecolamine.

În formele severe se pot forma tromboze ale articulațiilor mici, care pot favoriza apariția de necroze cu amputații (pierderi tisulare) la nivelul falangelor degetelor, mai rar la police.

Afectează mai ales sexul feminin.

Patogenia este incertă.

** Caracterizat prin acumularea excesivă de lichid limfatic și tumefierea țesutului cutanat din cauza obstrucției, distrugerii sau hiperplaziei vaselor limfatice.

Mai frecventă la femei și de obicei unilateral.

Edem difuz, cu deformarea membrului inferior sau superior în fazele înaintate, fără modificări cutanate sau semne de insuficiență venoasă.

Poate surveni la naștere, în adolescență sau mai târziu, pe parcursul vieții.

*** Elefantiazis secundar unor neoplasme mamare și urogenitale, cu afectare marcată în realizarea gestualității, manipulației și locomoției/deplasărilor posturale.

ACTIVITĂȚI - LIMITĂRI PARTICIPARE - NECESITĂȚI
HANDICAP UȘOR Activitățile indicate și accesibile, ca și limitările în funcție de intensitatea deficienței funcționale, precum și restricțiile și serviciile necesare pentru participare sunt prezentate la cap. 7, subcap. III - Evaluarea persoanelor cu afectarea funcțiilor motorii (a staticii și mobilității - locomoției, sau/și gestualității), în vederea încadrării în grad de handicap.
HANDICAP MEDIU
HANDICAP ACCENTUAT
HANDICAP GRAV
;
se încarcă...